1. Home
  2. Specialisten
  3. Kristel Verkleij

Kristel Verkleij Advocaat Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 088 242 41 00 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Over Kristel Verkleij

Biografie

Kristel is werkzaam op de afdeling Overheid & Vastgoed op de vestiging in Arnhem. Zij houdt zich dagelijks bezig met het adviseren en procederen over civielrechtelijke en (zorg)vastgoed-gerelateerde vraagstukken. Kristel is onder andere gespecialiseerd in het huurrecht, bouwrecht en commercieel contractenrecht.

Functie(s)

2019 Advocaat, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Zorg Bouwrecht, Commercieel contractenrecht, Huurrecht & Pacht, Projectontwikkeling Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2018 2019 Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam
2014 2017 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels

Events


30 maart 2023

IE-rechten in de bouw

Tijdens dit seminar vertellen wij u alles over intellectuele eigendomsrechten in de bouw. We geven eerst een korte introductie over intellectuele eigendomsrechten en kijken vervolgens met u hoe deze rechten een rol spelen in de bouw, van aanbesteding tot oplevering. Verder geven wij praktische tips over ie-rechtelijke bepalingen in bouwcontracten.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Kristel Verkleij

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 22

Ontwikkelingen in Den Haag op het gebied van huurbescherming

Den Haag is voornemens meer huur(prijs)bescherming voor huurders van woonruimte te creëren. In dat kader zijn twee wetsvoorstellen en een ingrijpend plan van Minister Hugo de Jonge voor het zogenoemde ‘middensegment’ verschenen. Hieronder treft u – in het kort – een toelichting op deze ontwikkelingen.

VGR - Wanneer moet de verhuurder een alternatief benutten?

In het vakblad Vastgoedrecht (VGR 2022/5) gaan advocaten Kristel Verkleij en Rutger Fabritius in op de vraag wanneer een verhuurder een alternatief moet benutten en zich (bij opzegging van 290-bedrijfsruimte) niet op dringend eigen gebruik kan beroepen.

Pand voor flitsbezorging is (in beginsel) geen detailhandel

Het komt steeds vaker voor: een online-supermarkt waarbij de boodschappen in een mum van tijd thuis worden bezorgd. Deze “flitsbezorging” (ook wel darkstores genoemd) brengt nieuwe bestuurs- en huurrechtelijke vraagstukken met zich mee. In een recente uitspraak oordeelt de rechtbank Den Haag dat een beoogd gebruik voor flitsbezorging niet kwalificeert als detailhandel zoals omschreven in de planregels. Hierdoor gebruikt de flitsbezorgingsdienst het pand in strijd met het geldende bestemmingsplan en mag de gemeente handhavend optreden.

Ontoereikende koppeling resulteert in overheersend woonelement mét huurbescherming

Voor zorginstellingen en woningcorporaties is een gemengde huur- en zorgovereenkomst van essentieel belang om zekerheid te creëren dat hun zorgvastgoed wordt bewoond door cliënten die tevens zorg afnemen. In geval van een overheersend zorgelement betekent rechtsgeldige beëindiging van de zorgovereenkomst namelijk beëindiging van de huurovereenkomst – zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel benadrukt het belang dat deze gemengde overeenkomst zorgvuldig wordt opgesteld teneinde dit gewenste resultaat te bereiken. In deze zaak gaat het fout en kan de huurder – ondanks het eindigen van de zorgovereenkomst – in de woning blijven wonen.

Advies aan Hoge Raad over huurkorting en corona

Bij conclusie van 30 september 2021 adviseert procureur-generaal Wissink de Hoge Raad over beantwoording van de prejudiciële vragen over Corona en Huur.

Bescherming sociale huur ook van toepassing bij hoofdverhuur in vrije sector

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de reikwijdte van het welbekende Zonhofje I-arrest uitgebreid: hoofdhuurovereenkomsten van woonruimte in de vrije sector die in de sociale sector worden onderverhuurd, volgen het huurrechtregime voor sociale huurovereenkomsten met ver(der)gaande huurbescherming!

Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld rekenen voor de huurwoning

In zijn arrest van 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad uitgelegd hoe de wettelijke bepaling over ‘niet redelijk voordeel’ (art. 7:264 lid 1 BW) moet worden uitgelegd. Eerst moet gekeken worden of de bedongen prestatie uitsluitend of voornamelijk het belang van de verhuurder dient. Als dat niet zo is, moet de omvang van het voordeel voor de huurder worden bepaald en afgewogen tegen de kosten die de verhuurder rekent.

Wet Tijdelijke Huurkorting

Per 1 april 2021 is de Wet Tijdelijke Huurkorting in werking getreden. Wat houdt deze wet nu eigenlijk in? In dit artikel vertellen we u hier meer over.

Wet Maximering Huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De nieuwe wet Maximering Huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten bepaalt dat gedurende drie jaren na inwerkingtreding van de wet de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt gemaximeerd op de inflatie plus 1 procentpunt. In de praktijk betekent dit voor 2021 een toegestane huurverhoging van maximaal 2,4%.

Prejudiciële vragen over Corona en Huur

In haar uitspraak van 31 maart 2021 heeft de rechtbank Limburg prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over diverse vraagstukken met betrekking tot Corona en Huur. We vatten de vragen van de rechtbank even kort samen.

Overheidssteun en Huurkorting bij Corona

Wat voor rol speelt overheidssteun die de huurder ontvangt bij de vaststelling van de hoogte van de huurkorting als gevolg van corona? De rechtbank Gelderland oordeelt dat huurder aanspraak kan maken op TVL en dat de huurkorting daardoor lager uitvalt.

Update: huurprijsvermindering door Coronamaatregelen

Op 29 januari jl. is de tweede uitspraak in een bodemprocedure over huurprijsvermindering voor een horecahuurder als gevolg van de Coronamaatregelen gepubliceerd. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat een huurder – die een hostel exploiteert – recht heeft op een huurprijsvermindering van 42%.

1 2