1. Home
  2. Specialisten
  3. Merel van Helvoirt

Merel van Helvoirt Advocaat Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 97 Mobiel 06 4693 62 44 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Merel van Helvoirt

Biografie

Merel is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht.

Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Functie(s)

2019 Advocaat, Dirkzwager
Energie, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Zorg Aanbestedingsrecht, Bouwrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Merel van Helvoirt

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

Belofte maakt schuld: adviseur moet schade na mislukte inschrijving deels vergoeden

Een ondernemer schakelt een adviseur in om hem te ontzorgen bij meerdere aanbestedingen, waaronder een aanbesteding voor de levering en het onderhoud van werkplekstoelen van de Staat der Nederlanden (“Staat”). De ondernemer is de zittende leverancier van de Staat, dus inhoudelijk al goed bekend met de opdracht. Waar de adviseur – een ervaren ‘Bid Manager’ – een meerwaarde kan leveren voor de ondernemer, is met zijn kennis van aanbestedingen en het doen van (winnende) inschrijvingen. Zoals u mogelijk al aan voelt komen: dat gaat mis.

OVEREENKOMSTEN NÁ AANBESTEDING: UITLEG EN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID

Onze aanbestedingsblogs zien doorgaans op problemen tijdens de aanbesteding. In deze zaak gaat het echter om problemen ná aanbesteding (specifiek: om de vraag of gemeente Arnhem haar aanbestede raamovereenkomst met een zorgaanbieder mag ontbinden). Het oordeel van rechtbank Gelderland is vooral interessant omdat het ingaat op de uitleg van aanbestede overeenkomsten en de (ir)relevantie van redelijkheid en billijkheid. Leest u vooral verder.

Een onderhandse grondruil in Brabant: het Didam-arrest, grondruil en uniciteit

Op 8 juli jongstleden oordeelde de Brabantse voorzieningenrechter dat een voorgenomen onderhandse grondruil - tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Bergeijk enerzijds, en een particulier anderzijds - is toegestaan vanwege uniciteit. In deze blog bespreek ik i) de toepasselijkheid van het Didam-arrest op grondruil en ii) uniciteit.

Gemeente Zevenaar bij toepassing Didam-arrest te ijverig? Gelderse rechtbank (ver)oordeelt

Er is weer een nieuwe uitspraak verschenen waarin het Didam-arrest wordt toegepast, en wederom een belangwekkende. Gemeente Zevenaar beëindigde een uitgifteprocedure van een aantal kavels, omdat deze de toets van het Didam-arrest niet zou doorstaan. Rechtbank Gelderland zag geen problemen met de eerste uitgifteprocedure en oordeelt dat de gemeente waarschijnlijk onrechtmatig heeft gehandeld door de procedure stop te zetten.

Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN): wanneer is een rechtsbeschermingsclausule proportioneel?

Bij arrest van 25 mei 2021 heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van rechtsbeschermingsclausules. Binnen het aanbestedingsrecht is het gebruikelijk om rechtsbeschermingsclausule die erop neerkomen dat rechten van inschrijvers vervallen wanneer zij niet vóór inschrijving in kort geding hun bezwaren naar voren brengen tegen de aanbestedingsstukken. Het Hof vindt dat dergelijke vergaande bepalingen onder omstandigheden proportioneel zijn. In hun annotatie juichen Frank Cornelissen en Merel van Helvoirt de door het Hof geschapen duidelijkheid toe en gaan zij nader in op de vraag onder welke omstandigheden een vergaande clausule is toegestaan.

Vervaltermijnen in het aanbestedingsrecht: niet in algemene zin ontoelaatbaar

Recentelijk is er een arrest gepubliceerd van het gerechtshof Den Haag (hierna: “hof”) dat dateert van 25 mei 2021. In voormeld arrest velt het hof een oordeel over de toelaatbaarheid van een rechtsbeschermingsclausule (vervaltermijn) in een aanbestedingsprocedure. In dit artikel vertel ik u hier meer over.

(Dwingende?) spoed bij ontwikkeling corona-app

Het nieuws staat er vol mee: de corona-app. Die moet het risico op overbelasting van de zorg verkleinen, en het kabinet in staat stellen om (onder andere) crisismaatregelen te verlichten. 18 en 19 april jl. vond een appathon plaats waarin voorstellen voor de ‘corona-app’ werden gepresenteerd (en bekritiseerd). Uit nieuwsbronnen volgt dat Minister De Jonge dinsdagnacht aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de gewenste corona-app nog niet tussen de gepresenteerde oplossingen zat, dus de zoektocht is nog (lang) niet ten einde. Eerder schreven we al dat het aanbestedingsrecht tijdens de coronacrisis onverkort geldt. Hoe past de inkoop van de corona-app, via onder meer de appathon, binnen de aanbestedingsplicht van de Staat (het ministerie van VWS)?

Onvoldoende verificatie door aanbestedende diensten kan onrechtmatig zijn

De Haagse rechtbank heeft zich op 15 mei jl. uitgelaten over de vraag of een aanbestedende dienst zijn verificatieplicht had geschonden – en daarmee onrechtmatig handelde – door de winnende inschrijving slechts steekproefsgewijs te controleren op geldigheid. Hierin speelden een rol de concrete waarschuwingen vanuit een inschrijver voor ongeldigheid van de winnende inschrijving en een uitdrukkelijke verificatieplicht in de aanbestedingsstukken.

Bij herbeoordeling niet automatisch vervangen beoordelingsteam

Op 8 januari jongstleden heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over de rechtmatigheid van herbeoordeling door hetzelfde beoordelingsteam. Bij een herbeoordeling van inschrijvingen is de enkele omstandigheid dat het beoordelingsteam ook de initiële beoordeling heeft uitgevoerd onvoldoende om te kunnen spreken van bevooroordeeldheid en leidt niet tot automatische vervanging van het beoordelingsteam.