1. Home
  2. Specialisten
  3. Rene Wildenburg

René Wildenburg Advocaat - Partner Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 46 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over René Wildenburg

Biografie

René is sinds 1996 advocaat en werkt als specialist op het gebied van aansprakelijkheid en verzekering op deze sectie op ons kantoor in Arnhem. Daarnaast is hij docent en redacteur (NIBE-SVV, KSU en OSR).

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms 

Functie(s)

1998 Advocaat - Partner, Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Litigation Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

1996 Nederlands Recht Leiden

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door René Wildenburg

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Letselschade en Box 3 bij (zelfverklaarde) rampen

In deze zaak van het hof Amsterdam gaat het om een dame die letselschade heeft opgelopen door een gasexplosie. De betrokken verzekeraar had haar in verband daarmee een letselschade-uitkering gedaan. Tevens was door de betrokken verzekeraar de gebruikelijke belastinggarantie afgegeven. Daarin was uitgesloten – zoals te doen gebruikelijk – de belasting die verschuldigd is op grond van een belastbaar inkomen uit sparen of beleggen. Box 3 dus. Lees verder in onderstaand artikel.

De onbelastbaarheid van de letselschade-uitkering; de Hoge Raad houdt koers

In de letselschadepraktijk komt het toch nog steeds met enige regelmaat voor dat de door de aansprakelijke partij (of een achterliggende verzekeraar) afgegeven belastinggarantie wordt ingeroepen omdat de fiscus een aanslag heeft opgelegd.De discussie met de fiscus ziet dan niet op het smartengeld (terecht want de Hoge Raad is daarover duidelijk geweest; die uitkering is onbelast), maar op het vergoede verlies aan verdienvermogen.De fiscus laat zich bij een dergelijke fiscale aanslag vaak leid...

Een mooi vonnis in een alledaagse zaak; de afgeslagen motor en de kop-staartbotsing

Op woensdag 7 september jl. heeft de kantonrechter te Utrecht een mooi vonnis (ECLI:NL:RBMNE:2016:4817) gewezen in een alledaagse zaak. Twee auto’s stonden te wachten voor het rood licht uitstralende verkeerslicht. Toen het groen werd trok de voorste op. Echter, de motor sloeg af en de achterligger reed daarop tegen de stilstaande voorligger aan. Allebei de auto’s hadden hierdoor schade. De achterligger wilde zijn schade graag vergoed zien door de (verzekeraar van) de voorligger.De achterligg...

DE WHIPLASHJURISPRUDENTIE EN ARTIKEL 7:658 BW

De whiplashjurisprudentie – met als leidraad het Zwolsche Algemeene/De Greef-arrest – vindt buiten verkeerszaken weinig toepassing. Ook niet in beroepsziekte-achtige zaken waarbij het gestelde letsel vaak moeilijk medisch objectief te bepalen is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan RSI, burn-out, bore-out en til- en rugklachtenzaken.Er zijn ook goede redenen om voornoemde jurisprudentie niet door te trekken naar de werkgeversaansprakelijkheidszaken, waarbij het om zogenoemde beroepsziekten gaat.Imm...

GROEPSAANSPRAKELIJKHEID BIJ ONRECHTMATIGE DAAD: HET BLIJFT EEN BIJZONDER LEERSTUK

Als een schade wordt veroorzaakt door een groep is het voor de schadelijdende partij mogelijk om de gehele schade op één lid van die groep te verhalen. Deze zogenoemde hoofdelijke aansprakelijkheid volgt uit artikel 6:166 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).Het lid van de groep dat de gehele schade heeft voldaan, kan het deel dat hem of haar niet aangaat verhalen bij de andere dader(s). Dit noemen we het interne verhaalsrecht. Dit interne verhaalsrecht is vastgelegd in lid 2 van artikel 6:1...

MARKTWAARDE IS GEEN DAGWAARDE; Rechtbank Rotterdam 17 april 2015, (ECLI:NL:RBROT:2015:2390)

Op 17 april jl. wees de kantonrechter Rotterdam een aardig eindvonnis in een aanrijdingszaak, waarbij schade aan een motorvoertuig was ontstaan. De kantonrechter had eerder in deze procedure bij tussenvonnis geoordeeld dat de bestuurster van een ander bij de aanrijding betrokken motorvoertuig en haar verzekeraar schadeplichtig waren (door hen werd in eerste instantie de aansprakelijkheid betwist). In het eindvonnis ging het nog enkel om de vraag hoe de omvang van die schade moest worden bepaa...

DE WERKING VAN DE ‘NIEUWE’ OPZETCLAUSULE IN DE PRAKTIJK – II BRANDSCHADE NA EEN INBRAAK

In mijn bijdrage van 19 augustus 2014 heb ik aandacht besteed aan de vraag of een onbedoelde schade aan een auto als gevolg van het misschoppen van een persoon onder de ‘nieuwe’ opzetclausule van de AVP-verzekering viel.De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening beantwoordde voornoemde vraag bevestigend.In lijn met voornoemde uitspraak heeft nu ook de rechtbank Limburg (sector civiel, locatie Roermond) zich uitgelaten over de ‘nieuwe’ opzetclausule en onbedoelde schade. Het gaat dan om...

Overlijdensschade; hoe de overlijdensschade te berekenen als het kind/de kinderen na een ongeval alleen achterblijven?

Inleiding; een voorbeeld uit de praktijkHet is denk ik al ruim tien jaar geleden dat een verzekeraar mij vroeg haar belangen alsmede die van haar verzekerde te behartigen in een opmerkelijke zaak. Een jonge puber had aan het begin van dat kalenderjaar zijn moeder verloren als gevolg van een natuurlijke dood en verloor aan het eind van datzelfde kalenderjaar zijn vader als gevolg van een arbeidsongeval. De puber was vervolgens opgenomen bij zijn oom en tante die hun eigen kinderen – aangezien...

Let op de rekenrente! Rechtbank Noord-Holland 8 oktober 2014 (ECLI:NL:RBNHO:2014:9243)

Indien een letselschadeslachtoffer aanspraak maakt op een langer lopende jaarschade (bijvoorbeeld in geval van verlies aan zelfwerkzaamheid, verlies aan verdienvermogen of ten behoeve van huishoudelijke hulp) en die aanspraak wordt toegekend, dan wordt het schadebedrag gekapitaliseerd. Bij kapitalisatie wordt het bedrag berekend dat nu nodig is en weggezet moet worden om, rekening houdend met de opbrengst, inflatie en sterftekans de benadeelde ieder jaar het verlies aan zelfwerkzaamheid, huis...

De werking van de ‘nieuwe’ opzetclausule in de praktijk. Onbedoelde schade door misschoppen.

Valt een onbedoeld veroorzaakte schade aan een auto als gevolg van mis schoppen van een persoon onder de ‘nieuwe’ opzetclausule van een AVP-verzekering? Dat is de vraag die in de uitspraak van 18 juli 2014 (2014-278) van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: ‘de Geschillencommissie’) aan de orde kwam.De casusEen vader is door een verzekeraar aansprakelijk gesteld voor de door zijn minderjarige zoon toegebrachte schade aan de auto van haar verzekerde. De zoon had namelijk...

De letselschade-uitkering bij echtscheiding; voor verknochtheid moet de uitkering in ieder geval wel te specificeren zijn

Op 14 juni jl. becommentarieerde ik het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 8 april jl. (ECLI:NL:GHAMS: 2014:1514/200.135.571/01) in welk arrest aan de orde was of (een deel van) de letselschade-uitkering na de echtscheiding en bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap daar buiten kon blijven. Dit dan in verband met mogelijke verknochtheid. Het hof oordeelde in navolging van de Hoge Raad van wel, waarbij met name gedacht werd aan het smartengeld.Inmiddels heeft het hof Arnhem-...

1 2