1. Home
  2. Specialisten
  3. Rob van Houts

Rob van Houts Advocaat - Associate partner Banking & Finance

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Rob van Houts

Biografie

Rob is sinds 2008 advocaat en sinds 2017 werkzaam binnen onze financieel recht praktijk. Hiervoor was Rob als advocaat werkzaam binnen het banking & finance team van een ander advocatenkantoor. In zijn dagelijkse praktijk adviseert Rob nationale en internationale banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financieel dienstverleners en overige financiële ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang over de Wft en aanverwante wet- en regelgeving.

De aandachtsgebieden van Rob zijn:

• advisering over compliance- en toezichtvraagstukken;
• begeleiding bij de aanbieding van effecten en financiële producten
• begeleiding van vergunningaanvragen;
• begeleiding bij de oprichting van beleggingsfondsen en andere beleggingsstructuren;
• opstellen en beoordelen van documentatie die vereist is in het kader van de toezichtwetgeving;
• opstellen en beoordelen van overeenkomsten in geval van samenwerking tussen financiële ondernemingen;
• procederen over financiële dienstverlening en zorgplichten.

Functie(s)

2021 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Banking & Finance Bestuurdersaansprakelijkheid, Brexit, Financiele procesvoering, Financiering & Zekerheden, Marktregulering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat - Senior, Dirkzwager

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2015 2016 Grotius Effectenrecht
2011 2012 Grotius Financiering & Zekerheden (cum Laude)
2002 2008 Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Bestuur Stichting Energietransitie Utrecht (Energie fonds Utrecht)

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Kwartaalupdate Q2 aanbestedingsrecht (1)

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De tweede Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2022 vindt plaats op 30 juni.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Rob van Houts

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Startups: Hoe kom je aan geld voor groei? (11)

Om te ondernemen heb je geld nodig. Startkapitaal en investeringen voor groei. Kapitaal kan komen uit eigen middelen, via externe financiering of door regelingen of subsidies. Over de financiering van een startup is behoorlijk veel te vinden op het internet. Een goed startpunt is de website van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) veel informatie te vinden over subsidies en financieringen.

Gevolgen no deal-Brexit voor Banking & Finance

Indien er geen overeenkomst komt tussen de EU en het VK over de wijze van uittreden van het VK, dan heeft dit mogelijk grote gevolgen voor financiële ondernemingen die hun zetel hebben in het VK en die nu op grond van het EU-paspoort diensten verrichten of producten aanbieden in (via een bijkantoor) of naar Nederland. De gevolgen zullen per type financiële onderneming afwijken maar uitgangspunt is nu dat deze paspoortrechten zullen komen te vervallen en dat deze marktpartijen een vergunning moeten aanvragen in Nederland of een ander EU-27 land om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Mogelijk dat er voor bepaalde financiële instellingen met een zetel in het VK (tijdelijk) een uitzondering zal komen onder een derdenlanden-regime (zoals voor CCP’s).

De Verzekeringsdistributie richtlijn (IDD): een aantal aandachtspunten

Op 6 maart 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie als hamerstuk afgedaan waarmee de richtlijn verzekeringsdistributie (2016/97/EU), ook bekend onder de Engelse aanduiding Insurance Distribution Directive (“IDD”), in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Het was beoogd dat de IDD per 23 februari 2018 in de nationale wetgeving moest zijn geïmplementeerd en ook op dat moment in werking zou treden. Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissi...

De Verzekeringsdistributie richtlijn (IDD): een aantal aandachtspunten

Op 6 maart 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie als hamerstuk afgedaan waarmee de richtlijn verzekeringsdistributie (2016/97/EU), ook bekend onder de Engelse aanduiding Insurance Distribution Directive (“IDD”), in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Het was beoogd dat de IDD per 23 februari 2018 in de nationale wetgeving moest zijn geïmplementeerd en ook op dat moment in werking zou treden. Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissi...

Aanbieden van effecten wordt gemakkelijker

Vanaf 1 oktober 2017 wordt het gemakkelijker om effecten (aandelen, obligaties en dergelijke) aan te bieden. Vanaf die datum wordt de grens waarbij er een prospectus verplicht is verdubbeld van EUR 2,5 miljoen naar EUR 5 miljoen. Dit volgt uit een besluit van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft (“Vrwft”) zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Met de verhoging van de vrijstellingsgrens wordt er tevens een meldplicht en informatievereisten geïntroduceerd in...