1. Home
  2. Specialisten
  3. Rob van Houts

Rob van Houts Advocaat - Associate partner Banking & Finance

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 10 Mobiel 06 4791 42 18 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Rob van Houts

Biografie

Rob is sinds 2008 advocaat en sinds 2017 werkzaam binnen onze financieel recht praktijk. Hiervoor was Rob als advocaat werkzaam binnen het banking & finance team van een ander advocatenkantoor. In zijn dagelijkse praktijk adviseert Rob nationale en internationale banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financieel dienstverleners en overige financiële ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang over de Wft en aanverwante wet- en regelgeving.

De aandachtsgebieden van Rob zijn:

• advisering over compliance- en toezichtvraagstukken;
• begeleiding bij de aanbieding van effecten en financiële producten
• begeleiding van vergunningaanvragen;
• begeleiding bij de oprichting van beleggingsfondsen en andere beleggingsstructuren;
• opstellen en beoordelen van documentatie die vereist is in het kader van de toezichtwetgeving;
• opstellen en beoordelen van overeenkomsten in geval van samenwerking tussen financiële ondernemingen;
• procederen over financiële dienstverlening en zorgplichten.

Functie(s)

2021 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
2017 Advocaat - Senior, Dirkzwager

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2015 2016 Grotius Effectenrecht
2011 2012 Grotius Financiering & Zekerheden (cum Laude)
2002 2008 Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Bestuur Stichting Energietransitie Utrecht (Energie fonds Utrecht)

Talen

Nederlands, Engels

Events


23 mei 2024

Energie-event 2024

Stap binnen in de wereld van morgen en kom alles te weten over juridische aspecten en kansen rondom netcongestie, energiehubs, financiering, warmte en de Omgevingswet. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe regelgeving de weg vrijmaakt voor duurzame energie-initiatieven. Dit evenement voor professionals in de energietransitie vindt plaats op 23 mei 2024 bij Connectr, dé hub voor de energietransitie. We zorgen ervoor dat het een waardevolle middag is en kijken er naar uit u te verwelkomen op 23 mei. Zijn collega’s geïnteresseerd? Ook zij kunnen zich via de aanmeld-button inschrijven.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Rob van Houts

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 11

Hoge lat voor uitbesteding kritieke en belangrijke functies in concept RTS onder DORA

In het kader van het verlenen van ICT-diensten aan financiële entiteiten is er niet zelden sprake van een complexe keten van ICT-uitbesteding waarbij externe ICT-dienstverleners een of meer onderaannemingsovereenkomsten kunnen sluiten met andere externe ICT-dienstverleners. Deze onderuitbesteding van ICT-diensten doet echter niet af aan de verantwoordelijkheden van de financiële entiteiten en hun bestuursorganen om hun risico's te beheren. Vandaar ook dat in artikel 30 lid 2 sub a van de DORA staat dat in IT-contracten met een derde aanbieder van ICT-diensten o.m. worden vastgelegd of onderuitbesteden van ICT-diensten is toegestaan bij kritieke of belangrijke functies. Hierover verscheen onlangs een concept RTS; een document met aanvullende regelgeving. Deze RTS gaat in op de vraag wanneer uitbesteding is toegestaan en waaraan dan voldaan moet worden. Een korte analyse.

AFM roept ondernemingen op om op tijd met DORA te beginnen

Financiele instellingen hebben nog tot 2025 om aan de Digital Operations Resilience Act (DORA) te voldoen. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) roept de instellingen op om op tijd te beginnen met de voorbereidingen op deze nieuwe regels over IT-weerbaarheid.

Checklist voor IT-contracten onder DORA

Onlangs berichtten we al over de komst van DORA. DORA stelt allerlei eisen aan financiële entiteiten op het gebied digitale operationele weerbaarheid, cyberrisico’s en uitbestedingsrisico’s. Ook IT-contracten moeten straks dankzij DORA aan strenge eisen voldoen. Zowel op financiële entiteiten als IT-bedrijven die daar diensten aan verlenen komt veel af. In deze blog staan we hier alvast bij stil.

Verordening Digitale operationele veerkracht (DORA) aangenomen

De Europese Commissie (EC) heeft op 24 september 2020 een voorstel gepubliceerd voor de verordening digitale operationele veerkracht, in het Engels: Digital Operational Resilience Act ofwel DORA. DORA is na aanpassing van de initiële tekst op 28 november 2022 door de Raad van Europa aangenomen en getekend op 14 december 2022. DORA is gepubliceerd op 27 december 2022 onder het kenmerk EU 2022/2554 en is op 16 januari 2023 in werking getreden. DORA is per 17 januari 2025 van toepassing.

Startups: Hoe kom je aan geld voor groei? (11)

Om te ondernemen heb je geld nodig. Startkapitaal en investeringen voor groei. Kapitaal kan komen uit eigen middelen, via externe financiering of door regelingen of subsidies. Over de financiering van een startup is behoorlijk veel te vinden op het internet. Een goed startpunt is de website van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) veel informatie te vinden over subsidies en financieringen.

Gevolgen no deal-Brexit voor Banking & Finance

Indien er geen overeenkomst komt tussen de EU en het VK over de wijze van uittreden van het VK, dan heeft dit mogelijk grote gevolgen voor financiële ondernemingen die hun zetel hebben in het VK en die nu op grond van het EU-paspoort diensten verrichten of producten aanbieden in (via een bijkantoor) of naar Nederland. De gevolgen zullen per type financiële onderneming afwijken maar uitgangspunt is nu dat deze paspoortrechten zullen komen te vervallen en dat deze marktpartijen een vergunning moeten aanvragen in Nederland of een ander EU-27 land om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Mogelijk dat er voor bepaalde financiële instellingen met een zetel in het VK (tijdelijk) een uitzondering zal komen onder een derdenlanden-regime (zoals voor CCP’s).

De Verzekeringsdistributie richtlijn (IDD): een aantal aandachtspunten

Op 6 maart 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie als hamerstuk afgedaan waarmee de richtlijn verzekeringsdistributie (2016/97/EU), ook bekend onder de Engelse aanduiding Insurance Distribution Directive (“IDD”), in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Het was beoogd dat de IDD per 23 februari 2018 in de nationale wetgeving moest zijn geïmplementeerd en ook op dat moment in werking zou treden. Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissi...

De Verzekeringsdistributie richtlijn (IDD): een aantal aandachtspunten

Op 6 maart 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie als hamerstuk afgedaan waarmee de richtlijn verzekeringsdistributie (2016/97/EU), ook bekend onder de Engelse aanduiding Insurance Distribution Directive (“IDD”), in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Het was beoogd dat de IDD per 23 februari 2018 in de nationale wetgeving moest zijn geïmplementeerd en ook op dat moment in werking zou treden. Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissi...

Aanbieden van effecten wordt gemakkelijker

Vanaf 1 oktober 2017 wordt het gemakkelijker om effecten (aandelen, obligaties en dergelijke) aan te bieden. Vanaf die datum wordt de grens waarbij er een prospectus verplicht is verdubbeld van EUR 2,5 miljoen naar EUR 5 miljoen. Dit volgt uit een besluit van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft (“Vrwft”) zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Met de verhoging van de vrijstellingsgrens wordt er tevens een meldplicht en informatievereisten geïntroduceerd in...