1. Home
  2. Specialisten
  3. Tristan Bron

Tristan Bron Advocaat Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 64 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Over Tristan Bron

Biografie

Tristan Bron is advocaat binnen de sectie Ondernemingsrecht van Dirkzwager en specialiseert zich op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie.

Tristan adviseert ondernemers en bestuurders over insolventie- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daardoor adviseert en procedeert hij regelmatig over uiteenlopende kwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, het vestigen of uitwinnen van zekerheidsrechten (zoals pand- of hypotheekrechten), selectieve (wan)betaling, verrekening, paulianeus handelen. Daarnaast schakelen cliënten Tristan bijvoorbeeld in bij een (eigen) faillissementsaanvraag, het herstructureren van een schuldenlast en geschillen over overeenkomsten.

Naast de advocatuur, staat Tristan ook de curatoren van Dirkzwager N.V. bij in de faillissementspraktijk. De kennis van de faillissementspraktijk neemt Tristan mee wanneer hij cliënten bijstaat. Daardoor kan hij adviseren en procederen over vraagstukken in een faillissementssituatie, maar ook het in zicht van faillissement – zoals een herstructurering door middel van een WHOA-procedure.

Tristan vindt het leuk om de juridische inhoud te doorgronden en te vertalen naar een gedegen advies voor de cliënt. Waar mogelijk, geeft Tristan de voorkeur aan praktische adviezen om zodoende de cliënt duidelijke handvatten te bieden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

Functie(s)

2021 Advocaat, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen, Particulieren Financiering & Zekerheden, Insolventie & Herstructurering, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2017 2020 Master Ondernemingsrecht - Radboud Universiteit
2016 2020 Master European Law: Insolvency Law (Radboud Universiteit) & Master Corporate and Insolvency Law (Nottingham Trent University)
2013 2016 Bachelor Rechtsgeleerdheid - Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

  • lid Vereniging JIRA

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Tristan Bron

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 22

Surseance van betaling: ademruimte tijdens betalingsonmacht

Voorziet u dat binnenkort de vorderingen van schuldeisers niet langer betaald kunnen worden? Een verzoek tot surseance van betaling kan mogelijk (tijdelijk) ademruimte bieden of een faillissement zelfs voorkomen. Niet in het geval van Holland Norway Lines echter; die surseance werd vorige week omgezet in een faillissement. In deze blog bespreken wij de surseance van betaling en de mogelijkheden daarvan.

Aandeelhoudersrechten geblokkeerd door WHOA-voorziening

In een onlangs gepubliceerde uitspraak begrenst de rechtbank tijdelijk de uitoefening van stemrechten van de aandeelhouders van een vennootschap. De aandeelhouders wordt verboden om tijdens een WHOA-traject bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen te benoemen, schorsen of ontslaan. Hoe dat kan, bespreken wij in deze blog.

Boedelvordering? Vergeet de (boete)rente niet!

Hebt u een boedelvordering ingediend in een faillissement? Denk er dan aan dat u aanspraak kunt maken op rente! Let wel op: het is belangrijk om de verjaring van een dergelijke vordering tijdig te stuiten. In deze blog bespreken wij een recent voorbeeld van (gedeeltelijke) verjaring.

Faillissementsgolf aanstaande? Zorg dat u voorbereid bent

Een faillissementsgolf kan voor aankomend najaar ophanden zijn. In sommige gevallen is een faillissement nog af te wenden door tijdig te herstructureren. In andere gevallen is dat wellicht niet meer mogelijk. Wilt u weten hoe u een faillissement kunt voorbereiden om een zachte landing te creëren? In deze blog bespreken wij daarvoor verschillende tips.

Wat kun je doen tegen een (onterechte) faillietverklaring? Over verzet, hoger beroep, cassatie en herroeping.

Een schuldenaar kan op verzoek van zijn schuldeiser failliet worden verklaard als ‘summierlijk blijkt’ van het vorderingsrecht van de aanvrager en van minimaal twee schulden bij verschillende schuldeisers (waarvan in ieder geval één opeisbaar). Wordt het faillissement uitgesproken, dan staan in beginsel de rechtsmiddelen van verzet, hoger beroep en cassatie open. Maar kan het vonnis ook worden herroepen?

Winstuitkering: grond voor aansprakelijkheid?

Een vennootschap mag gemaakte winst doorgaans als dividend aan haar aandeelhouders uitkeren. Neemt het bestuur van de vennootschap de voorwaarden voor een dividenduitkering niet in acht en kan de vennootschap niet doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden? Dan kan de dividenduitkering grond voor aansprakelijkheid vormen. Hoe dat zit, bespreken wij dit artikel.

Het faillissementsakkoord als einde van een faillissement

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een faillissementsakkoord door de schuldenaar aan diens schuldeisers. Een faillissementsakkoord beëindigt het faillissement tussentijds. De taak van de curator komt dan ook tot een einde. Het kan dan ook in uw belang zijn om het aanbieden van een faillissementsakkoord te onderzoeken. Wilt u weten hoe een faillissementsakkoord werkt? Lees dan onderstaande blog.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement: wat zijn de spelregels?

Indien u aan een derde goederen levert, is de kans groot dat onder voorbehoud van eigendom wordt geleverd. Wordt de koopsom niet (tijdig) betaald? Dan kunt u uw eigendom revindiceren door het bij de koper op te halen. Het is dan ook belangrijk om duidelijke afspraken over het voorbehoud van eigendom te maken. Meer weten? Lees dan onderstaand artikel.

Buitengerechtelijk akkoord: herstructureren van schulden buiten faillissement

Een vennootschap die voorziet dat zij haar schulden binnenkort niet langer kan betalen, zal haar schulden willen herstructureren. Een mogelijkheid daartoe is het aan schuldeisers aanbieden van een zgn. buitengerechtelijk akkoord. Dat akkoord kan een kostenefficiënte manier vormen om een hoge schuldenlast te reduceren. Meer weten? Lees dan ons artikel.

Hoe vraag ik gestanddoening aan de curator?

Een faillissement heeft in beginsel geen gevolgen voor lopende overeenkomsten. Als wederpartij van een failliete vennootschap kan er echter niet blind op worden vertrouwd dat aan vóór faillissement gesloten overeenkomsten ook na faillissement door een curator uitvoering zal worden gegeven. In deze bijdrage leggen wij uit hoe duidelijkheid kan worden verkregen.

Pre-pack: continueren of liquideren?

De pre-packmethode is na 2010 ontstaan en vervolgens veelvuldig in het nieuws geweest: mag je pre-packen of mag het toch niet, is nu wel of niet sprake van een overgang van de onderneming? Onlangs heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad mr. Drijber een conclusie genomen in een nieuw pre-pack hoofdstuk. In dit artikel bespreken wij pre-packs in het licht van de conclusie van de A-G en de herstructureringspraktijk.

De aansprakelijkheid van de feitelijk beleidsbepaler

Een feitelijk beleidsbepaler kan onder omstandigheden op grond van art. 2:248 BW door de curator aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement. Maar wanneer kwalificeert iemand als ‘feitelijk beleidsbepaler’? In deze bijdrage gaan wij – aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023 – nader op dit begrip in.

1 2