De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Hamer rechtbank rechter
  1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Cassatie & (Appel)procesrecht

Expertise Cassatie & (Appel)procesrecht

Ons team Cassatie & (Appel)procesrecht is gespecialiseerd in het voeren en begeleiden van gerechtelijke procedures binnen het gehele civiele spectrum. We procederen in alle instanties, waarbij het accent ligt op hoger beroep en cassatie. U kunt bij ons terecht voor elke vorm van procesbegeleiding: van appel- of cassatieadvies tot aan het voeren van de volledige (cassatie)procedure.

(Appel)procesrecht

In een procedure krijgt een geschil een nieuwe juridische dimensie: die van het procesrecht. Waar het materiële recht bepaalt wat uw rechten (en plichten) zijn, bepaalt het procesrecht (of: het formele recht) de wijze waarop u die rechten kunt verwezenlijken. Om succesvol te procederen, is grondige kennis van dit procesrecht onontbeerlijk. Procesrechtelijke leerstukken zoals de verdeling van stelplicht en bewijslast en de formulering van eis(wijziging)en spelen namelijk niet zelden een beslissende rol in de procedure.

Ons team Cassatie & (Appel)procesrecht beschikt over die expertise in het burgerlijk procesrecht. In het bijzonder zijn wij thuis in het procederen bij gerechtshoven en de Hoge Raad. En dat is geen overbodige luxe. Met het instellen van een rechtsmiddel wordt namelijk ook een diepere en nog complexere laag van het procesrecht aangeboord. Zo spelen in hoger beroep enkele lastige appelprocesrechtelijke leerstukken als het grievenstelsel, de devolutieve werking en de tweeconclusieregel een rol. Onze ervaring in het procederen bij gerechtshoven en de Hoge Raad is ook in lagere instanties van waarde, doordat wij in een vroeg stadium al kunnen voorsorteren op een mogelijk rechtsmiddel door de juiste processtrategie te kiezen.

Cassatie

Na een (deels) ongunstige uitspraak van een gerechtshof kan een procespartij nog naar de Hoge Raad stappen. Zodra de procedure dit stadium heeft bereikt, staan de feiten vast. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het recht juist is toegepast en of de lagere rechter zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd en andere essentiële vormvoorschriften in acht heeft genomen. Dit bijzondere karakter van de cassatieprocedure maakt het procederen voor de Hoge Raad tot een vak apart. Meer informatie over (het verloop van) de cassatieprocedure vindt u hier.

Onze diensten

Heeft u een juridisch geschil waarin waarschijnlijk (verder) geprocedeerd moet worden? Neemt u dan gerust contact op met Tom van Malssen (+31 (0)24 381 31 35 of vanmalssen@dirkzwager.nl). U kunt bij ons terecht voor appel- of cassatieadvies, voor een quick scan naar (de gegrondheid van) een door de wederpartij ingesteld rechtsmiddel of voor het voeren van de gehele procedure. Ook adviseren wij advocaten die specifieke ondersteuning zoeken in een procesrechtelijk complexe procedure.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 27

Attendering: een nieuwe bundel met civielprocesrechtelijke beschouwingen

Onlangs las ik het liber amicorum ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de grote procesrechtkenn...

Tom van Malssen
Lees meer

Schadestaatprocedure ook mogelijk bij contractuele schadevergoedingsplicht van borg

In zijn arrest van 8 januari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:38) nuanceert de Hoge Raad de regel dat een verwi...

Robert Andes
Lees meer

De vergeten uitvoerbaarverklaring bij voorraad: aanvulling (32 Rv) of toch incidentele vordering (art. 234 Rv)?

In een recent arrest (ECLI:NL:GHAMS:2020:3234) vult het Hof Amsterdam zijn arrest aan op grond van a...

Robert Andes
Lees meer

Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht: vervolg

Een tijd terug schreef ik een blog over een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat ik opmerkelijk ...

Margo Hengeveld
Lees meer

De discussie over subjectiviteit bij rechterlijke oordeelsvorming op scherp

In een recent themanummer van Ars Aequi stuitte ik op een mooie bijdrage aan het voor het overige ee...

Tom van Malssen
Lees meer

Cassatie & (Appel)procesrecht 2020

Lees meer

De appelgrens en uitleg van het petitum van de dagvaarding

In het hier te bespreken arrest (ECLI:NL:GHSHE:2020:3425) redt het hof een eiser die was vergeten de...

Robert Andes
Lees meer

Dwangsom en de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen

In zijn arrest van 13 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1783) oordeelt de Hoge Raad dat als de te veroo...

Robert Andes
Lees meer

Hof: appellant hoeft niet te grieven tegen afwijzing exhibitievordering op formele gronden

In een recent arrest van het Hof Den Haag stond de vraag centraal of tegen de afwijzing door de rech...

Margo Hengeveld
Lees meer

Proceskostenveroordeling en -compensatie: A-G Van Peursem licht toe

De partij die in het ongelijk wordt gesteld wordt - conform de welbekende regel van artikel 237 Rv -...

Margo Hengeveld
Lees meer

Signalering: JBPR-noot over tussentijds appel en evocatie

In de recente uitgave van de JBPR is een lezenswaardige noot verschenen van mr. Venhuizen bij een ar...

Margo Hengeveld
Lees meer

Voeging in twee instanties

Een partij die zich gevoegd heeft in een gerechtelijke procedure tussen twee andere partijen, kan ze...

Robert Andes
Lees meer
1 2 3
Terug naar alle expertises en sectoren