De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Netwerkregistraties

Expertise Netwerkregistraties

In de kabelarresten van 2003 bepaalde de Hoge Raad dat kabels en leidingen onroerend goed zijn (inmiddels wettelijk vastgelegd in artikel 5:20 lid 2). Dit betekent dat voor de overdracht en bezwaring (met bijvoorbeeld hypotheek) van kabels en leidingen een notariële akte is vereist. Dit is pas mogelijk als het betreffende netwerk kadastraal geregistreerd is. Hieronder meer over netwerkregistraties.

Registratie netwerk

Op het gebied van netwerkregistraties (registratie netwerk) is Dirkzwager landelijk de absolute pionier. Ons gespecialiseerde team van advocaten en (kandidaat-)notarissen verdiepte zich al in deze materie vanaf het moment dat registratie wettelijk mogelijk werd. Wij verzorgden al vele registraties, van kleine plaatselijke tot grote landelijke netwerken. Daarnaast adviseren en begeleiden wij de overdracht van netwerk(bedrijven).

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk telecommunicatie- en energiebedrijven, maar ook andere kabel- en leidingeigenaren maken gebruik van onze diensten. Dankzij onze uitgebreide ervaring en up-to-date kennis hebben wij ons ontwikkeld tot topspecialisten op dit rechtsgebied.

Wil een bedrijf zijn netwerk registreren, dan moet het kunnen aantonen dat het de ‘bevoegde aanlegger’ van het netwerk is. Om dat te kunnen bewijzen, controleren wij het hele tracé op basis van uiteenlopende bewijsstukken zoals vergunningen, zakelijke rechten, overeenkomsten en correspondentie. Dit alles in nauwe samenwerking met de cliënt. Kan het bevoegd aanleggerschap niet worden aangetoond, maar is het netwerk voor 1 februari 2007 aangelegd, dan is registratie alsnog mogelijk op basis van een overgangsregeling die bepaalt dat ‘degene die zich op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg’, bevoegd is het netwerk kadastraal te registreren. Ook dit bewijsonderzoek kunnen wij voor u verrichten. Nadat het onderzoek is afgerond vindt inschrijving plaats via een notariële akte, waaraan een netwerktekening is gehecht waarop de ligging van het netwerk is weergegeven.

Wij bieden uw bedrijf juridisch advies en ondersteuning bij:

 • controle van bevoegd aanleggerschap/het als eigenaar gedragen
 • contact met het Kadaster voor netwerktekening, netwerkaanduiding en kadastrale onderzoeken
 • opstellen notariële akte en inschrijving in openbare registers
 • overdracht van een netwerkbedrijfbeoordelen en opstellen van (koop)overeenkomsten
 • overdracht en bezwaren van netwerken
 • uitbreidingen en/of wijzigingen van netwerken verwerken bij het Kadaster
 • verzorgen van lig- en legrechten

Volg ons op Twitter

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 191

Zorg en wonen in het bestemmingsplan

De planregels en de op de plankaart vermelde bestemming zijn beslissend voor het antwoord op de vraa...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

ACM wil misleidende duurzaamheidsclaims voorkomen

De Autoriteit Consument en Markt stelt 5 vuistregels voor het maken van reclame voor duurzame energi...

Joost Becker
Lees meer

Toestemming grondeigenaar bij aanleg zonneprojecten

Onlangs verscheen een artikel van mijn collega Maarten Kole over de SDE+ aanvraag van zonneprojecten...

Anouk Bisseling
Lees meer

Verkoopregels bij vervreemding van intramuraal zorgvastgoed door corporaties

Op het moment dat een woningcorporatie intramuraal zorgvastgoed (verpleeghuiszorg) wil verkopen aan ...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Tarieven kadastrale registratie van netwerken gewijzigd

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de registratie van netwerken. Daarbij is een nieuwe h...

Anouk Bisseling
Lees meer

TELFA country by country guide

Lees meer

Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper

De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verlo...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

Huurcommissie: zonnepanelen die roerend zijn doorbelasten in de servicekosten

De Huurcommissie heeft in juni 2017 in het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten laten opne...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Vermenging van het heersend en dienend erf leidt niet altijd tot tenietgaan erfdienstbaarheid

Rechtbank Noord-Holland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6032.De casus die centraal staat in de uits...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

Nieuw ROZ-model voor woonruimte

Op 18 april 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe modelhuurovereenkomst ...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Versoepeling verkoopregels corporatiewoningen per 1 april 2017

Op 1 april 2017 heeft minister Plasterk het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Analyse eerste bindende uitspraken geschilbeslechting prestatieafspraken

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht om jaarlijks een ‘bod’ uit te ...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer
1 2 3 4 5 6
...
16
Terug naar alle expertises en sectoren