1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanscherping WAB van aanbod vaste arbeidsomvang bij oproepcontracten

Aanscherping WAB van aanbod vaste arbeidsomvang bij oproepcontracten

Vanaf 1 juli 2021 is de vastklikregeling gewijzigd. De uiterlijke ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang is de éérste dag van de 15e maand. De oproepkracht moet het aanbod voor de vaste arbeidsomvang binnen één maand accepteren.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 17 augustus 2021
Laatst gewijzigd 18 augustus 2021

Oproepcontract

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten. De meest bekende zijn het nulurencontract en het min-maxcontract.

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn de regels voor flexibele arbeid aangepast, onder andere om oproepkrachten een betere rechtspositie te geven. Onderdeel hiervan is de zogenaamde ‘vastklikregeling’. Deze houdt in dat de werkgever verplicht is om steeds als een oproepcontract twaalf maanden heeft geduurd binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod aan de oproepkracht te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang (artikel 7:628a lid 5 BW). Deze arbeidsomvang is gelijk aan de gemiddelde omvang van de verloonde uren in de voorafgaande periode van 12 maanden.

Aanscherping vastklikregeling

In de praktijk blijken er onduidelijkheden te zijn over de toepassing van deze regeling, omdat er niets is geregeld over de ingangsdatum van het aanbod voor de vaste arbeidsomvang en de oproepkracht het aanbod niet binnen een uiterste wettelijke termijn hoeft te accepteren (zie onze eerdere blog hierover). Dit strookt niet met de bedoeling van artikel 7:628a lid 5 BW, namelijk om de oproepkracht na 12 maanden meer zekerheid te bieden over de arbeidsomvang en het daarbij horende loon.

Per 1 juli 2021 zijn daarom de volgende wijzigingen ingevoerd:

  • De vaste arbeidsomvang gaat uiterlijk in op de eerste dag van de 15e maand; en
  • De werknemer moet het aanbod voor de vaste arbeidsomvang binnen één maand accepteren

Ter illustratie een voorbeeld. Een oproepkracht is per 1 september 2021 twaalf maanden in dienst. De werkgever is verplicht om uiterlijk op 30 september 2021 schriftelijk aan de oproepkracht het aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, met als uiterlijke ingangsdatum 1 november 2021. De oproepkracht moet vervolgens uiterlijk een maand na het schriftelijke aanbod (niet later dan op 31 oktober 2021) instemmen. Gebeurt dat niet, dan blijft de oproepkracht op de oude voet werken, dus op basis van een oproepovereenkomst. 

Terugwerkende kracht

De gewijzigde vastklikregeling geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de nieuwe wettekst ook van toepassing zijn op een schriftelijk aanbod voor een vaste arbeidsomvang vóór 1 juli 2021. Een uitzondering is wanneer de vaste arbeidsomvang al is ingegaan.

Contact

Heeft u vragen over het (doen van een) aanbod voor een vaste arbeidsomvang of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een oproepovereenkomst? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.