De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Amendement Samsom met betrekking tot energiebelasting

Amendement Samsom met betrekking tot energiebelasting

Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Er is ook energiebelasting verschuldigd indien de verbruiker zelf de elektriciteit opwerkt. Een uitzondering geldt voor elektriciteit die ‘achter de meter’ is opgewekt door een verbruiker door middel van hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bijvoorbeeld verb...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd14 juni 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Er is ook energiebelasting verschuldigd indien de verbruiker zelf de elektriciteit opwerkt. Een uitzondering geldt voor elektriciteit die ‘achter de meter’ is opgewekt door een verbruiker door middel van hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bijvoorbeeld verbruikers die op het dak van hun huis zonnepanelen hebben geplaatst.
Op grond van artikel 50 lid 2 Wet belastingen op Milieugrondslag, betalen deze verbruikers energiebelasting over het positieve saldo dat na salderen overblijft. Salderen houdt in dat geleverde energie uit eigen opwek (onder de huidige wetgeving: tot 3000 kWh, in de toekomst: tot 5000 kWh) wordt afgetrokken van verbruikte energie uit het net. Alleen over het positieve saldo hoeft energiebelasting te worden betaald. Een verbruiker die 2500 kWh zelf opwekt en 3000 kWh verbruikt uit het net, betaalt slechts over 500 kWh energiebelasting.

Eind 2009 schreef de toenmalige minister van Economische Zaken mevrouw Van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitzondering op de verschuldigdheid van energiebelasting, die geldt voor elektriciteit die ‘achter de meter’ is opgewekt, niet van toepassing is op opwekking ‘voor de meter’. Dit betekent dat elektriciteit die afkomstig is van een project waarbij (duurzame) elektriciteit wordt opgewekt en waarin de afnemer op enige wijze participeert wordt toegerekend aan de deelnemer. Hier kan men denken aan een inwoner van Amsterdam aan wie elektriciteit toegerekend wordt die afkomstig is van een project met betrekking tot zonnepanelen geplaatst in Maastricht. De elektriciteit die deze afnemer via het project krijgt toegerekend valt niet onder de uitzondering van artikel 50 lid 2 Wet belastingen op milieugrondslag en is belast met energiebelasting.

Diederik Samsom van de PvdA heeft op 31 mei jl. een amendement ingediend bij de behandeling van de wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten. Hij wil hiermee mogelijk maken dat ook het verbruik van elektriciteit die is opgewekt ‘voor de meter’ wordt vrijgesteld van energiebelasting. De verbruiker dient lid te zijn van een coöperatie die zich uitsluitend ten doel heeft gesteld duurzame energie te produceren ten behoeve van haar leden. Wordt het amendement wet, dan is ook de Amsterdammer die lid is van een coöperatie die in Maastricht zonnepanelen heeft, voor de verbruikte elektriciteit vrijgesteld van energiebelasting. Het verschil tussen zelfopwekking ‘achter de meter’ en zelfopwekking ‘voor de meter’ komt daarmee – wat de energiebelasting betreft – te vervallen.