1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrecht op productvormgeving

Auteursrecht op productvormgeving

Naar Nederlands recht is het mogelijk om auteursrecht te claimen op productvormgeving. Anders dan een model of merk, is voor deze vorm van bescherming geen registratie vereist. De enkele creatie van een auteursrechtelijk werk, is in beginsel voldoende.Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat talloze objecten beschermd kunnen worden, zoals spelletjes, kleding en tassen, verpakkingen andere gebruiksvoorwerpen. Recentelijk is ook bescherming verleend aan scheerapparaten, in een zaak die Phili...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 23 augustus 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Naar Nederlands recht is het mogelijk om auteursrecht te claimen op productvormgeving. Anders dan een model of merk, is voor deze vorm van bescherming geen registratie vereist. De enkele creatie van een auteursrechtelijk werk, is in beginsel voldoende.

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat talloze objecten beschermd kunnen worden, zoals spelletjes, kleding en tassen, verpakkingen andere gebruiksvoorwerpen. Recentelijk is ook bescherming verleend aan scheerapparaten, in een zaak die Philips aanspande tegen Lidl.

Nabootsing

Philips stelde dat sprake was van een copycat situatie, waarbij zij een beroep deed op auteursrecht en slaafse nabootsing. Philips stelt dat de Silvercrest van Lidl inbreuk maakt op haar SensoTouch 3D.

Werk

De eerste vraag is of de SensoTouch 3D wel een auteursrechtelijk werk van Philips is. Zij kon aantonen dat haar medewerkster lijnen tekeningen had gemaakt. Op grond van artikel 7 Auteurswet, berusten de auteursrechten dan bij Philips.

Inbreuk

De rechter oordeelt als volgt over de inbreuk-vraag:
4.6 (...) De voorzieningenrechter overweegt dat voor de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Philips de totaalindrukken van enerzijds het oorspronkelijke werk, de SensoTouch 3D, en anderzijds de Silvercrest dienen te worden vergeleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen welke elementen van een werk auteursrechtelijk beschermd zijn.

Vervolgens bespreekt de rechter welk element kan worden weggedacht, en dat er in totaal 36 overeenkomsten zijn die in het ontwerp van Lidl onvoldoende worden weggenomen door de verschillen. Ook heeft Lidl onvoldoende bestreden dat de SensoTouch 3D aanzienlijk afwijkt van het vormgevingserfgoed van andere fabrikanten. Een ander ontwerp, dat van de Remington XR 1330, wijkt op bepaalde punten af van de SensoTouch 3D.

De rechter verwerpt tevens nog het argument van Lidl dat de beschermingsomvang van het auteursrecht op de SensoTouch 3D beperkt is omdat Philips eerdere modellen op de markt heeft gebracht waarmee de SenSoTouch 3D gelijkenissen vertoont:
4.12 (...) Philips heeft immers onvoldoende bestreden gesteld dat zij ook als maker in de zin van artikel 7 Aw van die eerdere scheerapparaten is te beschouwen. De daarin vastgelegde auteursrechtelijk te beschermen trekken zijn zodoende alle afkomstig van dezelfde maker en in zoverre diens eigen intellectuele schepping, want niet ontleend aan een ander. Overigens kan Philips ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 2 Aw op het geheel van haar auteursrechten een beroep doen, ook voor zover de SensoTouch 3D als een ‘bewerking’ van de eerdere scheerapparaten zou moeten worden gezien.

Conclusie

De conclusie is dat er op het auteursrecht op deze productvormgeving inbreuk wordt gemaakt. Lidl wordt bevolen om de inbreuk op auteursrechten van Philips te staken en gestaakt te houden, waaronder het aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Silvercrest of andere scheerapparaten die geen andere totaalindruk wekken bij de consument.

Joost Becker, advocaat auteursrecht