De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrecht op website: teksten, vormgeving en lay-out

Auteursrecht op website: teksten, vormgeving en lay-out

De Rechtbank Utrecht heeft bescherming van de website www.winboodschappen.nl aangenomen en geoordeeld dat daarop inbreuk wordt gemaakt door de site www.winboodschappen.com. In tegenstelling tot enkele andere uitspraken over de bescherming van websites, wordt in dit vonnis wél auteursrechtelijke bescherming van websites aangenomen van onder meer teksten, de vormgeving en de lay-out. Interessant is te zien waarin die bescherming precies gelegen is. De rechtbank maakt een opsomming.Het gaat in...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd19 februari 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Rechtbank Utrecht heeft bescherming van de website www.winboodschappen.nl aangenomen en geoordeeld dat daarop inbreuk wordt gemaakt door de site www.winboodschappen.com. In tegenstelling tot enkele andere uitspraken over de bescherming van websites, wordt in dit vonnis wél auteursrechtelijke bescherming van websites aangenomen van onder meer teksten, de vormgeving en de lay-out. Interessant is te zien waarin die bescherming precies gelegen is. De rechtbank maakt een opsomming.

Het gaat in deze zaak om twee concurrenten die online consumentendata (NAW-gegevens) verzamelen en in het kader van die activiteiten gebruik maken van websites. De teksten, vormgeving en lay-out van de website www.winboodschappen.nl komen naar het oordeel van de rechter auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat daarbij om de volgende elementen, waarvan de rechter oordeelt dat er sprake is van auteursrechtelijke bescherming, die in hun onderlinge samenhang moeten worden bezien:

- het gebruik van de vlakverdeling;
- de tekstverdeling / de plaats van de tekstblokken;
- de tekst van de footer (onderkant van de website);
- de topbanner met het fotomodel;
- de naar rechts wijzende grote pijl met daaronder een foto;
- het formaat;
- de indeling van het webformulier;
- de tekst van het webformulier;
- de tekst van de deelnamevoorwaarden;
- de gele banner met de tekst "ga verder en win";
- het lettertype;
- de kleurschakering.

Uit het aantal, de keuze en de plaats van deze elementen blijkt in voldoende mate de creatieve, scheppende arbeid, aldus de rechter, en die is nodig voor bescherming onder het auteursrecht.

De rechter oordeelt dat de op www.winboodschappen.com gebruikte teksten, vormgeving en lay-out een treffende gelijkenis vertonen met de auteursrechtelijk beschermde teksten, vormgeving en lay-out van de website www.winboodschappen.nl. Dit gelet op de elementen samen, waarbij geldt dat gehele pagina's,  gebruikte kleuren, banners, formaat, fotomodel en indeling van beide websites gelijk zijn.

De rechter gebiedt niet alleen iedere inbreuk op de auteursrechten op de site www.winboodschappen.nl gestaakt te (doen) houden, maar ook een rectificatie op de homepage www.winboodschappen.com te plaatsen.
Beoordeel dit artikel