De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Beleggingsalgoritme ontwikkeld? Pas op voor de Wft!

Beleggingsalgoritme ontwikkeld? Pas op voor de Wft!

Stel dat je een innovatief algoritme hebt ontwikkeld. Met dit computeralgoritme kun je automatisch en pijlsnel bepaalde voorwaarden of parameters bepalen van beleggingsorders. Het gebruik van zo'n algoritme kan financieel gunstig uitpakken voor beleggingsondernemingen. Wanneer een beleggingsonderneming algoritmisch handelt, moet dit worden gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Auteur artikelRick Sanders
Gepubliceerd06 augustus 2019
Laatst gewijzigd06 augustus 2019
Leestijd 

Flitshandel of High-frequency Trading (HFT)

Bij flitshandel (in het Engels ook High-frequency Trading of HFT genoemd) wordt op volledig geautomatiseerde wijze gespeculeerd op valuta- en aandelenkoersen. Op basis van complexe computeralgoritmes worden heel veel koop- of verkooporders in minder dan een seconde verwerkt. Met behulp van deze algoritmes wordt dus gespeculeerd op hele kleine koerswijzigingen of op kleine verschillen in de waarde van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen (dit wordt ook wel arbitrage genoemd). Met deze kleine verschillen kunnen grote winsten worden gemaakt. HFT is geen strategie maar een technologie waarmee traditionele handelsstrategieën worden uitgevoerd.

Vergunningsplicht voor beleggingsondernemingen

High-frequency trading? Wft-vergunning!

Het is in Nederland verboden om zonder daartoe verleende vergunning van de AFM beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

Kort gezegd verleen je een beleggingsdienst als je:

 • in de uitoefening van een beroep of bedrijf orders ontvangt en doorgeeft van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;

 • in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten;
 • een individueel vermogen beheert;

 • in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseert over financiële instrumenten;

 • in de uitoefening van beroep of bedrijf financiële instrumenten overneemt of plaatst bij aanbieding ervan als bedoeld in de prospectusverordening met plaatsingsgarantie;

 • in de uitoefening van beroep of bedrijf financiële instrumenten plaatst bij aanbieding ervan als bedoeld in de prospectusverordening zonder plaatsingsgarantie.

Kort gezegd verricht je beleggingsactiviteiten als je:

 • in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt voor eigen rekening;

 • in de uitoefening van een beroep of bedrijf een georganiseerde handelsfaciliteit exploiteert;

 • in de uitoefening van een beroep of bedrijf een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

Alleen voor eigen rekening handelen? Ook dan moet je de Wft naleven!

De vergunningsplicht voor beleggingsondernemingen is niet van toepassing op het verrichten van beleggingsactiviteiten verricht voor zover deze activiteiten worden verricht door personen die uitsluitend handelen voor eigen rekening in andere financiële instrumenten dan grondstoffenderivaten (commodity derivatives), emissierechten of daarvan afgeleide instrumenten. Deze uitzondering is helaas niet van toepassing voor deze personen als zij een techniek van hoogfrequente algoritmische handel toepassen.

Let op onder meer solvabiliteitseis voor HFT beleggingsondernemingen

Wanneer je een HFT beleggingsonderneming exploiteert dien je onder andere rekening te houden met strenge solvabiliteitseisen. Zo dient een beleggingsonderneming doorgaans bijvoorbeeld een minimum eigen vermogen van EUR 730.000,- aan te houden als zij handelt voor eigen rekening.

MiFID II stelt eisen aan HFT beleggingsondernemingen

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) stelt ook diverse eisen waaraan een beleggingsonderneming moet voldoen. MiFID II bevat voor algoritmische handel zelfs een apart artikel.

MiFID II schrijft onder meer voor dat een HFT beleggingsonderneming voor haar bedrijfsactiviteit een geschikte, doeltreffende interne beheersing opzet om te garanderen dat haar handelssystemen weerbaar zijn en voldoende capaciteit hebben, aan gepaste handelsdrempels en -limieten onderworpen zijn, en voorkomen dat foutieve orders worden verzonden of dat de systemen anderszins op zodanige wijze functioneren dat zulks tot het ontstaan van een onordelijke markt kan leiden of bijdragen.

Daarnaast moet de beleggingsonderneming ook doeltreffende regelingen hebben om de bedrijfscontinuïteit bij elke storing van haar handelssystemen op te vangen en erop toezien dat haar systemen volledig zijn getest en naar behoren worden gecontroleerd.

(Intellectuele) bescherming van HFT algoritmes

Wanneer je een creatief en innovatief algoritme hebt ontwikkeld en deze waarde creëert voor je bedrijf, dan is het belangrijk om dit computeralgoritme goed te beschermen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld het gebruik van bedrijfsgeheimen of auteursrechten. Vragen over de bescherming van zulke algoritmes? Neem dan contact op met onze experts van IE en ICT.

Laat u goed adviseren

Gelet op de Wft komt er dus aardig wat kijken bij het hoogfrequent algoritmisch handelen. Laat je daarom goed adviseren door de regulatory experts van Dirkzwager. Neem vrijblijvend contact met ons op als je juridisch vragen hebt over beleggingsondernemingen en high-frequency trading.

Beoordeel dit artikel