De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Campagne Alert Online van start

Campagne Alert Online van start

Maandag 28 oktober 2013 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de campagne Alert Online geopend. Dit is een landelijke bewustwordingscampagne, welke plaatsvindt van 28 oktober tot en met 5 november 2013. De campagne is georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en heeft als deelnemende bedrijven onder andere verzekeraars, overheidsinstellingen, banken en IT-bedrijven.Door middel van Alert Online willen het bedrijfsleven en de overheid het risi...
Leestijd 
Auteur artikel Nynke Brouwer
Gepubliceerd 29 oktober 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Maandag 28 oktober 2013 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de campagne Alert Online geopend. Dit is een landelijke bewustwordingscampagne, welke plaatsvindt van 28 oktober tot en met 5 november 2013. De campagne is georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en heeft als deelnemende bedrijven onder andere verzekeraars, overheidsinstellingen, banken en IT-bedrijven.

Door middel van Alert Online willen het bedrijfsleven en de overheid het risicobewustzijn ten aanzien van cyberrisico’s vergroten. Op de website is dan ook een speciale toolkit beschikbaar waarmee bedrijven zelf voorlichting kunnen geven over veiligheid online.

In het rapport ‘Nationale Cybersecurity Strategie 2’ geeft minister Opstelten aan dat Nederland de komende jaren zal inzetten op het verder versterken en bundelen van de krachten van publieke en private partijen. Naast deze krachtenbundeling werkt het kabinet aan het wetsvoorstel van de ‘Wet melding inbreuken electronische informatiesystemen’. In deze nieuwe wet krijgen bedrijven en organisaties een meldplicht voor van ICT-inbreuken die een veiligheidsrisico vormen voor de maatschappij. Verzuimt het bedrijf te melden, dan kan een boete worden opgelegd van maximaal € 450.000,-. Dit wetsvoorstel heeft nog de goedkeuring van het parlement nodig en is niet vrij van kritiek. Zo twijfelt de Raad van State aan het effect van de meldplicht.

Het Financieel Dagblad meldt op 29 oktober 2013 op de voorpagina dat het bedrijfsleven ontevreden is over de aanpak van cybercrime (zie ook pagina 2 en 3). Met name de banken hebben hun twijfels over de koers van de overheid om meer openheid van zaken te geven over hun cyberrisico’s en de maatregelen daartegen. Immers, ook ongewenste gasten zouden daarmee een kijkje in deze keuken van de banken kunnen nemen.

De campagne Alert Online is goed zichtbaar gemaakt in de media. Alleen al daardoor treft de campagne doel: aandacht voor en bewustwording van cyberrisico’s.

In een vervolgartikel zal ik nader ingaan op de zorgplicht van banken tegen cyberaanvallen.