Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Contracteren met BIM

Contracteren met BIM

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor geïntegreerde contracten, zoals een Design & Build contract, en kiezen daarbij tevens voor BIM. De Rijksgebouwendienst schrijft vanaf 1 november 2011 BIM voor bij alle geïntegreerde contracten. Ons inziens een logische en goede keuze omdat BIM veel voordelen met zich brengt.Wat is BIM?BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.Hoewel het zo is dat bij een geïntegreerd contract slechts één partij verantwoordel...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd05 oktober 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor geïntegreerde contracten, zoals een Design & Build contract, en kiezen daarbij tevens voor BIM. De Rijksgebouwendienst schrijft vanaf 1 november 2011 BIM voor bij alle geïntegreerde contracten. Ons inziens een logische en goede keuze omdat BIM veel voordelen met zich brengt.

Wat is BIM?
BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.
Hoewel het zo is dat bij een geïntegreerd contract slechts één partij verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie van het werk, werken in dat bouwproces zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. In het bouwproces verschuiven de rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen zeer regelmatig. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

In traditionele processen wordt vaak op allerlei verschillende ‘eilandjes’ informatie opgeslagen. Bij betrokken partijen speelt soms het probleem van integratie met andere (primaire) systemen. Bij het BIMMEN wordt alle relevante informatie van betrokken partijen (zoals tekeningen, de hoeveelheden en kosten) gedurende het hele bouwproces centraal opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel door gebruik te maken van het ‘software-onafhankelijke’ bestandsformaat IFC. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Een 3D object is bijvoorbeeld een wand. Als er in een wand een deur wordt geplaatst, ontstaat er een opening voor het kozijn en wordt de netto-wand oppervlakte automatisch aangepast. Ook kunnen allerlei kenmerken zoals de brandwerendheid, fase, materiaal, bestekteksten, enz. worden aangebracht bij het object. De objecten zijn dus als het ware ‘intelligent’.

Professioneel opdrachtgeverschap
De Rijksgebouwendienst is van mening dat BIM haar helpt om zich volledig te kunnen richten op het professionele opdrachtgeverschap. Alle taken die niet strikt genomen tot het opdrachtgeverschap behoren worden in de markt gezet. Gezamenlijk met de Bouw Informatie Raad (www.bouwinformatieraad.nl) en het Opdrachtgeversforum (www.opdrachtgeversforum.nl) is zij voornemens om BIM normen te ontwikkelen.

Lunchseminar zorginstellingen
Ook binnen Dirkzwager wordt veel aandacht besteed aan BIM. Wij hebben de afgelopen periode diverse partijen in de zorgsector begeleid bij het contracteren onder BIM. Tijdens het lunchseminar voor zorginstellingen “Bouwen in de zorg” op 30 november 2011 is BIM het onderwerp van gesprek. Mocht uw zorginstelling geen uitnodiging hebben ontvangen en wel in deelname geïnteresseerd zijn dan kunt u zich via Annerieke Kolenaar alsnog aanmelden.