1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Coronavirus: verruimde regeling BMKB versneld open

Coronavirus: verruimde regeling BMKB versneld open

Door het coronavirus gaat de verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open. Wat houdt deze regeling en verruiming mogelijk voor u in?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 30 maart 2020
Laatst gewijzigd 30 maart 2020

Het coronavirus heeft een impact op veel ondernemers. De overheid probeert op meerdere manieren de ondernemers tegemoet te komen. Een van deze manieren is de versnelde verruiming van Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)-regeling. Wat houdt de verruiming van de deze regeling in?

Door de BMKB-regeling kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor een deel van de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen en ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De BMKB geeft een borgstelling van 90% op een borgstellingskrediet (BSK) van maximaal €1,5

miljoen per onderneming. Het aandeel van de borgstelling is afhankelijk van de bedrijfscategorie:

  • regulier: maximaal de helft van het krediet bedraagt BSK (maximaal 50% van het gehele krediet is BSK. Borg van de overheid op het BSK is 90% (10% eigen risico voor kredietverstrekker). Per saldo is de overheidsborg op het gehele krediet dus 50% maal 90% = 45%);
  • starter: maximaal ¾ deel bedraagt BSK met een maximum van € 0,2 mln. (maximaal 75% van het gehele krediet is BSK. Per saldo is de overheidsborg op het gehele krediet dus 75%

maal 90% = 67,5%);

  • innovatief: maximaal 2/3 deel is BSK (maximaal 67% (afgerond) van het gehele krediet is BSK. Per saldo is de overheidsborg op het gehele krediet dus 67% maal 90% = 60%).

De borgstelling dekt het tekort aan bancaire zekerheden af. Het BSK draagt een hoger risico dan het niet geborgde deel van het krediet.

Met terugwerkende kracht per 16 maart 2020 wordt de regeling als volgt verruimd in verband met het coronavirus: er worden borgstellingen gebracht voor bedrijven met een rekeningcourant-krediet en overbruggingskrediet met een looptijd van maximaal twee jaar die negatieve economische gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het hogere borgstellingspercentage van per saldo 67,5% wordt gehanteerd. Door de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De kredietverstrekker is altijd verplicht een deel krediet te verstrekken voor eigen risico. De ondernemer betaalt een eenmalige provisie bij verkrijging van een borgstellingskrediet. Voor het corona-luik wordt de eenmalige provisie gehanteerd van 3,9%. Dit is hetzelfde percentage voor kredieten in het reguliere luik tot een looptijd van twee jaar. Alhoewel het algehele risico van leningen onder het corona-luik hoger zal zijn, zal de provisiehoogte ook het karakter van een crisismaatregel moeten hebben en daardoor geen hogere premiestelling moeten hebben.

Deze verruiming geldt tot 01-04-2021. Voor meer informatie over de BMKB kunt u terecht op de site van het RVO.

Tot slot

Indien u verwacht dat het coronavirus gevolgen heeft voor uw onderneming of uw financiering, dan kan het geen kwaad om de financieringsdocumentatie nog eens te raadplegen en met uw bank te overleggen. Lees ook eens ons andere artikel over de mogelijke impact van het coronavirus op uw financiering. Wij begeleiden onze cliënten dagelijks in hun (overleg)trajecten met de bank. Mocht u van gedachten willen wisselen over uw omstandigheden en mogelijkheden jegens de bank, neem dan gerust contact op met een van onze experts.