1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De wettelijke geschillen- en uitkoopregeling in vogelvlucht (III): uitkoop

De wettelijke geschillen- en uitkoopregeling in vogelvlucht (III): uitkoop

In een drietal artikelen behandelen wij de wettelijke geschillen- en uitkoopregeling in vogelvlucht. In dit derde en tevens laatste artikel gaan wij in op de uitgangspunten van de vordering tot uitkoop.
Leestijd 
Auteur artikel Tara Hermsen
Gepubliceerd 07 april 2022
Laatst gewijzigd 07 april 2022

Dit is het derde en tevens laatste artikel in de reeks over de wettelijke geschillen- en uitkoopregeling in vogelvlucht. In deze reeks komen de verschillende onderdelen van de geschillen- en uitkoopregeling aan bod. De geschillenregeling kan een oplossing bieden wanneer tussen aandeelhouders onderling geschillen bestaan en aandeelhouders er samen niet uitkomen. De geschillenregeling is door ons beschreven in dit eerste artikel en dit tweede artikel van deze reeks.

In dit laatste artikel zullen wij de belangrijkste kenmerken van de wettelijke uitkoopregeling bespreken.

Uitkoop

Naast de geschillenregeling is het op grond van de uitkoopregeling mogelijk om een vordering tot overdracht van aandelen in te stellen. Er zijn twee soorten uitkoop:

  1. Reguliere uitkoop. Deze regeling geeft degene die als aandeelhouder 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaft en – bij een B.V. – ten minste 95% van de stemrechten in de AVA kan uitoefenen het recht alle overgebleven aandeelhouders gezamenlijk uit te kopen. Het recht op uitkoop komt ook toe aan twee of meer groepsmaatschappijen, die samen 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaffen.
  2. Uitkoop na openbaar bod. Degene die een openbaar bod heeft uitgebracht en als aandeelhouder ten minste 95% van het geplaatste kapitaal verschaft en tenminste 95% van de stemrechten vertegenwoordigt, kan alle overgebleven aandeelhouders gezamenlijk uitkopen. Deze regeling geldt slechts voor de beurs-N.V.

Een belangrijk verschil tussen de uitkoopregeling en de vordering tot uitstoting is dat de uitkoper slechts hoeft te stellen dat hij 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaft en – in het geval van de reguliere uitkoop bij de B.V. en bij uitkoop na openbaar bod – 95% van de stemrechten vertegenwoordigt. Het gedrag van de uit te kopen aandeelhouders is irrelevant. Blijkt echter dat de uit te kopen aandeelhouders door de aandelenoverdracht ‘ernstige stoffelijke schade’ zouden lijden, dan kan de vordering tot uitkoop worden afgewezen.

Prijsbepaling

Bij de reguliere uitkoop bepaalt de rechter de prijs, eventueel na advies van deskundigen. Uit de jurisprudentie volgt dat in sommige gevallen een billijke prijsverhoging kan worden toegepast. Zo is geoordeeld dat bij het bepalen van de waarde van de aandelen 1) deskundigen rekening moeten houden met eventuele schadevergoedingsvorderingen van de vennootschap op de bestuurders en commissarissen en 2) er moet worden geabstraheerd van door bestuurders verrichte dubieuze handelingen.

In het geval van uitkoop na openbaar bod dient de rechter een billijke prijs vast te stellen, ook eventueel na advies van deskundigen. Is sprake van een vrijwillig openbaar bod, dan wordt voor de prijs van de aandelen aangesloten bij de biedprijs. De biedprijs wordt geacht een billijke prijs te zijn als de eiser tenminste 90% van de aandelen heeft verworven én eiser deze 90% heeft verkregen door aanvaarding van het openbaar bod. Ook in het geval van een verplicht openbaar bod geldt dat voor de prijs van de aandelen wordt aangesloten bij de biedprijs. Voornoemde 90%-drempel geldt dan alleen niet.

Voor meer informatie over de uittreding, verwijzen wij graag naar dit artikel. Indien u meer wilt weten over de wijzigingen die het Voorontwerp met zich mee zullen brengen, verwijzen wij u graag naar dit artikel. Mocht u vragen hebben over de geschillen- of uitkoopregeling, neemt u dan gerust contact met ons op.