De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een nieuwe EEX-verordening

Een nieuwe EEX-verordening

Binnen de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken - wordt sinds 2002 bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken de EEX-verordening (Verordening (EG) Nr. 44/2001 ook wel Brussel I genoemd) toegepast.  In deze verordening zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen.Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een gewijzigde EEX-verordening (Verordening (EU) Nr. 1215/2012) aangenomen....
Auteur artikelSanne Rutten (uit dienst)
Gepubliceerd06 augustus 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Binnen de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken - wordt sinds 2002 bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken de EEX-verordening (Verordening (EG) Nr. 44/2001 ook wel Brussel I genoemd) toegepast.  In deze verordening zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een gewijzigde EEX-verordening (Verordening (EU) Nr. 1215/2012) aangenomen. Deze nieuwe EEX verordening zal in januari 2015 worden ingevoerd en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige EEX-verordening.

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

-          Afschaffing van de procedure tot uitvoerbaar verklaring (verlof tot tenuitvoerlegging vooraf wordt vervangen door een procedure tot weigering tenuitvoerlegging achteraf);

-          De regeling rond litispendentie (gelijktijdig procedures aanhangig in verschillende landen over dezelfde zaak) is gewijzigd: onder de nieuwe EEX verordening dient eerst de rechter waarvoor partijen krachtens overeenkomst een exclusieve forumkeuze hebben gemaakt zich uit te laten over zijn bevoegdheid.

Op een later moment zal op deze kennispagina uitvoeriger worden stilgestaan bij voornoemde wijzigingen.
Beoordeel dit artikel