1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Financieringen: buitenlandse zekerheidsrechten

Financieringen: buitenlandse zekerheidsrechten

Een financier zal geen lening verstrekken zonder enige zekerheid van terugbetaling. Ter zekerheid van voldoening van de betalingsverplichtingen vraagt een financier om zekerheidsrechten. Als een onderneming activa en onderdelen in het buitenland heeft of de financier zelf buitenlands is, kan zij mogelijk ook om zekerheidsrechten naar buitenlands recht vragen.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 15 augustus 2019
Laatst gewijzigd 15 augustus 2019

Ter zekerheid van terugbetaling van de lening, zal een financier bepaalde zekerheden, onderpanden ("collateral" in het Engels) en waarborgen eisen voor het verstrekken van een lening. Een onderneming is tegenwoordig vaak actief in meerdere landen en zal ook in verschillende landen activa en bedrijfsonderdelen hebben. Een financier wil graag zoveel mogelijk zekerheid en zal in sommige gevallen bij een (internationale) financiering verzoeken om zekerheidsrechten naar buitenlands recht. Lees hier meer over Nederlandse zekerheidsrechten.

Waarom buitenlandse zekerheidsrechten?

Om bepaalde onderpanden of activa ter zekerheid te gebruiken moet soms wel gebruik worden gemaakt van een buitenlands zekerheidsrecht. Onder Nederlands internationaal privaatrecht moet bijvoorbeeld een zekerheidsrecht op een onroerende zaak en roerende zaak worden gevestigd volgens het recht van het land waar deze goederen aanwezig zijn. Zekerheidsrechten op aandelen moet worden gevestigd naar het recht van het land van de vennootschap. Voor de vestiging van zekerheidsrechten op vorderingen kan kort door de bocht het recht dat van toepassing is (onder bepaalde voorwaarden) worden gekozen door partijen. Ook bij vorderingen kan het de voorkeur hebben of zelfs noodzakelijk zijn om toch te kiezen voor het recht dat ook van toepassing is op de vordering zelf.

Voorbeelden van buitenlandse zekerheidsrechten

Hieronder bespreken we een aantal zekerheidsrechten (uit zogenaamde “Common Law” landen). 

Onder meer Engeland (en veel voormalig koloniën van Engeland) en de Verenigde Staten worden omschreven als “common law” landen. Veel common law landen kennen een systeem van mortgages, charges, pledges en liens. Ook andere landen (met “nieuwere” rechtssystemen) hebben soms hun zekerheidsrechten op deze zekerheidsrechten geïnspireerd.

Mortgages

De “mortgage” is in beginsel een voorwaardelijke eigendomsoverdracht van een goed ter zekerheid van betaling aan de financier. Simpel gezegd betekent dit dat het eigendom van het goed wel over gaat op de zekerheidshouder, maar zodra alle betalingsverplichtingen onder de lening zijn voldaan, het goed waarop de mortgage is gevestigd terug overgaat aan de zekerheidsgever. Als niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, mag de financier het goed uitwinnen (dit is bijvoorbeeld executeren door het goed te verkopen op een veiling). Als een mortgage niet aan alle vestigingsvereisten voldoet wordt er meestal gesproken van een “equitable mortgage”. De financier heeft dan dezelfde rechten, maar bescherming tegen een derde ontbreekt dan. Ook zijn er dan meer stappen nodig om het goed te executeren.

Charges

Een charge is een zekerheidsrecht waarbij eigendom niet over gaat. Met tussenkomst van bijvoorbeeld een rechter kan het goed waar de charge op ziet, worden geëxecuteerd. Wordt deze tussenkomst uitgesloten, dan is er eigenlijk sprake van een equitable mortgage. Een specifieke charge is de "floating charge". Goederen van de geldnemer worden bij een floating charge pas bezwaard met de charge op het moment dat de financier de goederen gaat uitwinnen.

Pledge

Bij een "pledge" (of "pawn") wordt een goed fysiek ondergebracht bij de partij die de zekerheid ontvangt. De zekerheidsgever kan daarna niet meer die goederen gebruiken of verkopen. Een klassieke uitvoering van de pledge kent u wellicht wel via de bekende “pawn shops”.

Liens

Bij de gebruikelijke "lien" heeft een partij het recht om een goed niet terug te geven. Bijvoorbeeld de automonteur die een auto niet teruggeeft, omdat hij voor zijn werkzaamheden niet betaald heeft gekregen. In de Verenigde Staten wordt echter het woord lien gebruikt als verzamelterm voor verschillende zekerheidsrechten.

Vragen?

In dit artikel zijn we kort ingegaan op het bestaan van enkele buitenlandse zekerheidsrechten. Er zijn veel verschillende soorten en maten. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de Nederlandse juridische aspecten van uw financiering of zekerheden. Dirkzwager is tevens onderdeel van een groot internationaal juridisch netwerk en wij kunnen u hierdoor altijd in contact brengen met advocaten in andere landen voor de buitenlandsrechtelijke aspecten van uw financiering of zekerheden. Weet dat wij ook een German Desk hebben, mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot Duits recht. 

Met dank aan onze student-stagiair Samy Akeb.