1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Financieringen: cross-default

Financieringen: cross-default

In een lening wordt vaak een cross-defaultbepaling opgenomen. Wat houdt deze bepaling in en welke gevolgen heeft deze bepaling voor uw lening?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 17 mei 2019
Laatst gewijzigd 17 mei 2019

Een financier zal vaak een cross-defaultbepaling bedingen. Kort samengevat houdt zo’n bepaling in dat als er problemen zijn met een andere lening die de schuldenaar heeft afgesloten, de financier de met hem afgesloten lening mag beëindigen.

Hoe werkt cross-default?

De cross-defaultbepaling is meestal opgenomen tussen de andere defaultbepalingen (bepalingen die voorzien in de opeisbaarheid van een lening). De defaultbepalingen worden veelal opgenomen in een overeenkomst tot geldlening of de algemene voorwaarden In de cross-defaultbepaling spreken partijen af dat als er een schending plaatsvind van (enige afspraak) van een andere financiering die de onderneming heeft ook de financiering waarbij de cross-default is afgesproken direct opeisbaar wordt. Er kan worden afgesproken dat de cross-defaultbepaling alleen ziet op financieringen bij dezelfde financier of op alle financieringen die een schuldenaar heeft lopen.

Het gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk nog een uitspraak gedaan over de werking van een dergelijke cross-defaultbepaling. In deze uitspraak oordeelde het hof dat het voldoende aannemelijk geworden was dat de bank gerechtigd was om een woninglening op te eisen van een schuldenaar die ook een zakelijke lening bij de bank had. Op grond van de cross default-bepaling in de woninglening was de woninglening terstond opeisbaar geworden door de opeising van de zakelijke lening. Deze uitspraak kunt u hier lezen.

Gevolgen

Ook al wordt aan alle overige verplichtingen van de ene lening voldaan, kan een schending van de andere lening opeisbaarheid van de ene lening opleveren. Dit kan grote gevolgen hebben. De meeste leningen hebben namelijk een dergelijke cross-defaultbepaling en de opeisbaarheid van een lening kan daarom een domino-effect teweegbrengen. Het wegvallen van de financieringen kan leiden tot een faillissementssituatie. Wees daarom bewust van de risico’s! U kunt altijd contact met ons opnemen als u hierover vragen heeft.