1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Financieringen: opeisbaarheid van de lening

Financieringen: opeisbaarheid van de lening

Door de financier worden (soms zware) eisen gesteld aan het beschikbaar stellen van een lening. Begrijpelijk, want een financier loopt natuurlijk een bepaald risico door een grote som geld onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen. Als aan bepaalde eisen niet wordt voldaan, mag de financier de lening “opeisen”.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 06 augustus 2019
Laatst gewijzigd 15 augustus 2019

In een lening staan vaak meerdere opeisingsgronden. Een paar veel voorkomende opeisingsgronden zullen wij hieronder kort behandelen:

 • Cross-default: hierbij komt de schuldenaar overige financiële verplichtingen na die niet perse voortvloeien uit de lening met de financier. Lees hier meer over de cross-default.
 • Wanbetaling: de schuldenaar komt zijn/haar betalingsverplichtingen (bijvoorbeeld terugbetaling or rentebetaling) onder de lening niet of niet tijdig na. Vaak wordt er door de financier nog een extra termijn gegeven om alsnog te betalen;
 • Niet nakoming overige verplichtingen: naast betalingsverplichtingen kent de lening vaak nog meer afspraken waar de schuldenaar zich aan moet houden. Het niet nakomen van bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld het (tijdig) verstrekken van (financiële) informatie, kan een opeisingsgrond zijn;
 • Onjuiste voorstelling van zaken: de financier is vaak namelijk afhankelijk van informatie voorzien door de schuldenaar;
 • Insolventie en insolventieprocedures: bijvoorbeeld als de schuldenaar failliet wordt verklaard, betalingen opschort of een schuldeisersakkoord wordt aangeboden;
 • Beslag: conservatoir of executoriaal beslag op activa van de schuldenaar;
 • Staking van activiteiten van de schuldenaar of het beëindigen van belangrijke overeenkomsten; en
 • Change of control: zonder de toestemming/inlichting van de bank mag de schuldenaar (of een dochter) niet worden verkocht of overgedragen aan (meestal) een derde.

Naast de hierboven genoemde gronden kunnen nog meer gronden een opeisingsgronden worden overeengekomen.

Herstel en mulligan

Vaak wordt in de lening nog een herstelmogelijkheid gegeven om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Zo kunnen de financier en schuldenaar in overleg gaan over de betalingsachterstand. Bij een te late betaling kan de schuldenaar een coulanceperiode worden gegeven om alsnog na te komen. Bij het niet nakomen van bepaalde financiële verplichtingen of ratio’s is vaak pas bij de tweede keer dat de schuldenaar niet nakomt sprake van een opeisingsgrond. In dit laatste geval wordt meestal gesproken van een “mulligan”-bepaling. Deze bepaling is vernoemd naar de mulligan uit de golftermen waarbij een golfer een slag zonder consequenties over mag doen.

Consequenties opeising

Als de lening door de financier wordt opgeëist heeft dat meestal de volgende consequenties: 1) het volledige uitstaande bedrag is terstond opeisbaar, 2) mogelijk moet er rente of een boete over de vervroegde aflossing worden betaald en 3) kunnen de zekerheidsrechten (zie hier en hier) worden ingeroepen. Denk bijvoorbeeld aan een vastgoedlening waarbij de hypotheekrechten worden uitgewonnen.

Opzegging van de kredietrelatie en zorgplichten van de bank

Een financier kan niet altijd zomaar de kredietrelatie met de geldnemer opzeggen. De financier heeft namelijk een bepaalde zorgplicht, mede gezien zijn vaak belangrijke rol. U kunt over dit onderwerp hier meer lezen. 

Tot slot

Het niet voldoen aan de voorwaarden van de lening kan serieuze gevolgen met zich mee brengen. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Hiervoor kunt ie altijd terecht bij een van onze experts. Neem vrijblijvend contact met ons op als je vragen hebt over opeising van door jou afgesloten zakelijke leningen.