De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Financieringen: security agent en parallel debt

Financieringen: security agent en parallel debt

Een zekerheidsrecht houden voor een ander kan niet zomaar. Daarom is de parallelle schuldconstructie in het leven geroepen. In deze blog kunt u lezen over de rol en taken van de zekerheidsagent en de werking en noodzaak van de parallelle schuld.
Auteur artikelDaniël van Essen
Gepubliceerd15 mei 2019
Laatst gewijzigd17 mei 2019
Leestijd 

In een aantal blogs zijn wij ingegaan op zekerheidsrechten in Nederland en in het buitenland (zie o.a. hier en hier). Vaak verleent de kredietnemer aan de financier een dergelijk zekerheidsrecht. In grote financieringen zijn vaak meerdere financiers betrokken en is het niet wenselijk voor de financiers om een gezamenlijk zekerheidsrecht te verkrijgen. De onwenselijkheid van een gezamenlijk zekerheidsrecht speelt met name in het geval dat de financiers hun participatie in de lening makkelijk willen kunnen overdragen. Bij de zogeheten syndicaatfinancieringen (financieringen met meerdere financiers) bestaat daarom de behoefte dat één partij de zekerheidsrechten verkrijgt, administreert en eventueel uitwint.

Security agent

De partij die is aangewezen om zekerheidsrechten te verkrijgen, administreren en uit te winnen, wordt doorgaans de security agent (zekerheidsagent) of security trustee genoemd. Deze zekerheidsagent is vaak zelf ook financier of een speciaal voor dit doel opgezette vennootschap (een SPV). De rol van deze zekerheidsagent is dan ook om namens de (overige) financiers de zekerheidsrechten te “bemannen”.

Parallel debt

Er kan worden afgesproken dat een zekerheidsagent ook een medeschuldeiser is. Dan is er sprake van joint creditorship. De schuldeisers kunnen onderling afspraken maken over het gezamenlijke zekerheidsrecht, maar zoals in de intro is besproken, is dit niet altijd wenselijk. Het doel is, kort gezegd, juist om de zekerheidsagent namens de andere schuldeisers de zekerheidsrechten te geven. In de literatuur bestaat er een discussie of het überhaupt mogelijk is dat iemand zekerheidsrechten voor een ander kan houden.

Om het hiervoor genoemde te ondervangen, wordt gebruik gemaakt van de parallel debt. Hierbij krijgt de zekerheidsagent een zelfstandige vordering op de schuldenaar(s). Deze vordering is gelijk aan de betalingsverplichtingen/vorderingen onder de lening: de zogeheten parallelle schuld. Ter zekerheid van betaling van deze parallelle schuld worden de zekerheidsrechten gevestigd. Juridisch gezien,  worden de zekerheidsrechten niet gevestigd ter zekerheid van betaling van de betalingsverplichtingen onder de lening, maar praktisch gezien, is dit wel het geval. De overige financiers krijgen een contractuele aanspraak op de zekerheidsagent.

Vragen?

In dit artikel zijn we kort ingegaan op de rol van de zekerheidsagent en de parallelle schuld. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt hierover.

Beoordeel dit artikel