1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Financieringen: soorten LMA financieringen

Financieringen: soorten LMA financieringen

Geen lening is hetzelfde. Ook niet een gestandaardiseerde LMA(light)-financiering. Wij zetten globaal wat belangrijke en veelvoorkomende smaken van LMA-financieringen uiteen.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 25 april 2019
Laatst gewijzigd 25 april 2019
 

Geen enkel bedrijf of project is hetzelfde. Hierdoor is ook bijna elke (zakelijke) lening anders. Afhankelijk van commerciële wensen van betrokkenen ontstaan ook regelmatig nieuwe financieringsmethodes. Een limitatieve lijst aan soorten financieringen uiteenzetten, is daarom onmogelijk. Toch bestaat er wel een onderscheid tussen verschillende financieringen. De meest voorkomende soorten en smaken van LMA-(Loan Market Association)financieringen zullen wij hieronder uiteenzetten. Over de LMA kunt u in deze blog meer lezen.

Bilaterale en gesyndiceerde financieringen

Een belangrijk onderscheid om te maken, is in de omvang van kredietverstrekkers. Als er slechts sprake is van één kredietverstrekker wordt vaak gesproken van een bilaterale financiering. Bij een groep kredietverstrekkers wordt veelal gesproken van een gesyndiceerde financiering.

Bij gesyndiceerde leningen wordt een groep aan kredietverstrekkers (deelnemers) bijeenbracht om samen geld uit te lenen. De partij die de groep bijeenbrengt wordt vaak een arranger genoemd (of arrangers in meervoud). Een partij die voor (een deel van) de groep optreedt, wordt vaak een agent genoemd. Ook bij gesyndiceerde financieringen kan weer op basis van de kredietverstrekkers een verder onderscheid worden gemaakt. Het onderscheid tussen de verschillende financieringen zit vaak in de wijze van deelname aan of samenbrengen van het syndicaat. De groep deelnemers aan het syndicaat staat bijvoorbeeld van te voren al vast of is juist nog volledig onbekend. Ook kan er onderscheid in verplichtingen aan de deelname bestaan. Tevens kan worden afgesproken dat elke deelnemer aan het syndicaat slechts afzonderlijk kan worden aangesproken door de kredietnemer. Hieronder drie veel voorkomende types van gesyndiceerde financieringen  uiteengezet:

  1. Underwritten deal: de arrangers staan hierbij in voor de volledige commitment (verplichting tot uitlenen van het leningbedrag). Door de extra garantie is deze lening vaak duurder;
  2. Best-efforts deal: hierbij staan de arrangers slechts in voor een beperkt bedrag en zijn ze enkel verplicht hun best te doen om genoeg andere deelnemers bij elkaar te brengen; en
  3. Club-deal: vaak wordt er gesproken van een club-deal als de groep aan deelnemers voor het afsluiten van de lening al vaststaat.

LMA-documentatie wordt vooral gebruikt voor deze gesyndiceerde leningen maar ook bij (grote en/of internationale) bilaterale financieringen wordt vaker gekozen voor documentatie gebaseerd op de LMA-standaarddocumentatie. Kredietverstrekkers (en ook kredietnemers) zijn nu eenmaal bekend met deze documentatie.

Typen kredieten

Ook in de wijze van kredietverstrekking kan een onderscheid worden gemaakt. Globaal gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen term loans en revolving loans. Afhankelijk van de behoefte van een kredietnemer zal er gebruik worden gemaakt van een combinatie van een of meer term loans en een of meer revolving loans.

Term loan

Bij een term loan wordt een vast (maximum) bedrag beschikbaar gesteld aan de kredietnemer voor een langere periode. Soms krijgt de kredietnemer een periode waarin het geld beschikbaar wordt gesteld (availibility period) om bedragen uit het maximum op te nemen (drawdowns). Opnames uit de lening kunnen (of moeten) in een keer of in meerdere opnames gebeuren. Het kan zijn dat aan de verschillende opnames extra eisen worden gesteld, bijvoorbeeld een bepaalde financiële draagkracht of bepaalde hoogte van kapitaal. Een term loan kan aflossingsvrij zijn (een bullet). Aan het einde van de looptijd van de lening moet terstond het hele bedrag worden afgelost. Als in termijnen moet worden terugbetaald, wordt gesproken van een amortising loan.

Revolving loan

Ook bij een revolving loan wordt een maximumbedrag beschikbaar gesteld. Een dergelijke lening is echter meestal vrij beschikbaar gedurende de looptijd van de lening. Een opgenomen bedrag moet meestal aan het einde van een renteperiode worden terugbetaald, maar het terugbetaalde bedrag mag vervolgens opnieuw worden opgenomen.

Conclusie

In deze blog geven we slechts een globale schets van enkele soorten (LMA-)financieringen. Wees u er echter van bewust dat er nog vele soorten en smaken zijn. Elke soort en smaak kent eigen juridische bepalingen en eigenaardigheden. U kunt altijd bij onze specialisten terecht voor advies over de juridische kant van uw (beoogde) financieringen.