De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Géén SDE-subsidie voor kruimelgevallenvergunningen

Géén SDE-subsidie voor kruimelgevallenvergunningen

Een zonnepark kan vergund worden op basis van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In dat geval wordt een vergunning verleend voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar. In een uitspraak van 4 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dit goed gekeurd. Op 19 september 2018 zijn de spelregels voor het verkrijgen van een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) aangepast, waardoor een zonnepark dat gerealiseerd wordt met een kruimelvergunning niet (langer) subsidiabel is.
Auteur artikelJasper Molenaar
Gepubliceerd08 oktober 2018
Laatst gewijzigd08 oktober 2018
Leestijd 

Zonneakkers Coevorden
In een uitspraak van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1112) oordeelde de ABRvS dat een zonnepark op basis van een kruimelvergunning mogelijk is. In een eerdere bijdrage en in het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht 2018/97 heb ik een kritische kanttekening bij de uitspraak geplaatst. De uitspraak is bezien vanuit het perspectief van de energietransitie toe te juichen. Voor initiatiefnemers brengt dit een groot voordeel met zich. Op deze vergunning is namelijk de reguliere procedure van toepassing. Dat betekent dat de gemeente, ter voorkoming van een omgevingsvergunning van rechtswege, binnen acht weken (met eventueel eenmalig uitstel van zes weken) op de aanvraag moet beslissen. Dit levert aanzienlijke tijdwinst en vermindering van onderzoekslasten op ten opzichte van de uitgebreide procedure (26 weken). Deze voordelen komen initiatiefnemers goed van pas bij het indienen van een tijdige aanvraag voor een SDE+ subsidie.

Reactie wetgever
Kennelijk is de uitkomst van bovengenoemde procedure door de Minister van Economische zaken niet wenselijk geacht. Op 19 september 2018 is de SDE-regeling (WJZ 8024263) aangepast, meer in het bijzonder artikel 2 lid 1 waarin is geregeld van welke documenten de subsidieaanvraag vergezeld moet gaan. Dat zijn in ieder geval de (omgevings)vergunningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de product-installatie. In lid 4 is nu het volgende bepaald:

Voor de uitvoering van het eerste lid worden tijdelijke vergunningen die zijn verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onderdeel 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet in aanmerking genomen.

Het is dus niet (meer) mogelijk om een SDE-subsidie voor een zonnepark te verkrijgen op basis van een kruimelgevallenregeling. De ratio daarachter is dat de Minister langere termijn dan 10 jaar wenselijke acht voor het verlenen van dit soort projecten. De kruimelgevallenvergunning is echter beperkt tot een looptijd van 10 jaar.

Heeft u vragen over SDE-subsidies en/of vergunningen ten behoeve van duurzaamheidsprojecten? Neem contact op met Jasper Molenaar.

Beoordeel dit artikel