De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen dekking onder gewassenverzekering voor schade aan tomatenteelt wegens verontreinigd voedingswater

Geen dekking onder gewassenverzekering voor schade aan tomatenteelt wegens verontreinigd voedingswater

Vandalisme of kwaadwilligheid bij de verontreiniging van het voedingswater van een teeltbedrijf is niet komen vast te staan, waardoor er geen dekking is onder de gewassenverzekering.
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd 01 november 2018
Laatst gewijzigd 01 november 2018
 

Een tomatenteeltbedrijf constateert in het voorjaar van 2016 schade aan zijn gewassen en schakelt een tweetal experts in voor onderzoek.

Kort daarop meldt de teler de schade ook onder zijn gewassenverzekering bij Achmea, die een eigen expert inschakelt.

De teler doet bovendien aangifte bij de politie wegens vernieling.

 

De diverse experts komen tot tegenstrijdige bevindingen over de aanwezigheid van twee stoffen die worden gebruikt als gewasbeschermingsmiddel, te weten glysofaat en MCPA, en zijn het ook niet eens over de hoeveelheden van die stoffen, die in de diverse onderdelen van het voedingswatersysteem zijn aangetroffen.

 

De experts van de teler gaan er op basis van de door hen gemeten waardes en overige omstandigheden van uit dat het niet anders kan dan dat er opzettelijk glysofaat aan het voedingswatersysteem is toegevoegd.

 

De expert van de verzekeraar acht aannemelijk dat de schade het gevolg is van de reguliere gewasbespuiting kort voor het ontdekken van de schade. Zijns inziens is er, via drift door de harde wind, zowel glysofaat als MCPA op het kasdek terecht gekomen en van daaruit in het voedingswatersysteem.

 

In rechte wordt niet toegekomen aan voorlichting door een deskundige over de precieze oorzaak van de schade aan de gewassen.

 

De gewassenverzekering dekt ingevolge art. 2.8 van de polisvoorwaarden namelijk alleen de schade ontstaan in kassen en bedrijfsgebouwen die het rechtstreekse gevolg is van verontreiniging van het op het bedrijf aanwezige water, bestemd voor of al aanwezig in het voedingssysteem, indien deze verontreiniging werd veroorzaakt door een daad van vandalisme of kwaadwilligheid op het bedrijf van verzekeringsnemer, gepleegd door anderen dan de verzekeringsnemer zelf, een mede-eigenaar of hun gezinsleden.

 

Voorwaarde voor dekking is dus (dat de teler aantoont) dat sprake is geweest van een daad van vandalisme of kwaadwilligheid. Daarin slaagt de teler niet.

 

Bij vonnis van 10 oktober 2018 oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat niet is komen vast te staan dat de verontreiniging van het voedingswater met – in ieder geval – glyfosaat het gevolg is van een daad van vandalisme of kwaadwilligheid. De door de teler genoemde omstandigheden acht de rechtbank te speculatief. De teler had aangegeven dat zijn bedrijf in voorgaande jaren geschillen heeft gehad met derden, dat er een inbraak en diefstal op het bedrijf heeft plaatsgevonden en er auto’s zijn bekrast. Nu de rechtbank op geen enkele wijze is gebleken van een verband tussen deze acties, de potentiële daders en de gestelde opzettelijke verontreiniging, wordt aan bewijslevering niet toegekomen.