De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geen toerekening indirecte bedrijfsschade aan aannemer die waterlekkage heeft veroorzaakt

Geen toerekening indirecte bedrijfsschade aan aannemer die waterlekkage heeft veroorzaakt

Toepassing van de leer van de redelijke toerekening: aannemer niet ongebreideld aansprakelijk voor gevolgen waterlekkage
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd 13 december 2018
Laatst gewijzigd 13 december 2018
 

Door een fout van de aannemer bij de bouw van een medisch centrum is kort na oplevering waterschade ontstaan. De geplande opening van een apotheek is daardoor een maand vertraagd, met bedrijfsschade voor deze huurder tot gevolg.

De verhuurder heeft een korting op de huurprijs gegeven en tracht de schade te verhalen op de aannemer. Dat lukt niet. Los van het feit dat niet is komen vast te staan dat er schade is geleden, kan de schade niet aan de aannemer worden toegerekend op grond van artikel 6:98 BW.

Met name dat laatste aspect is voor de praktijk interessant (als er geen bijzondere contractuele bepalingen over vertragingen gelden):

In dit arrest van 4 december 2018 oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat de indirecte bedrijfsschade van de verhuurder niet in een zodanig verband staat tot de schadegebeurtenis, dat die schade als gevolg van de fout aan de aannemer kan worden toegerekend.

Het Hof acht relevant dat de verhuurder uit eigen beweging aan de huurder had gegarandeerd dat de apotheek op een bepaalde datum open zou kunnen gaan. Door die persoonlijke omstandigheid heeft de verhuurder een aansprakelijkheid voor de bedrijfsschade van de apotheek aanvaard, die in beginsel niet op de verhuurder rustte. De nadelige gevolgen daarvan (leidend tot gemiste huuropbrengsten voor de verhuurder) kunnen niet worden afgewenteld op de aannemer.