Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Handelsnamen. Wat zijn het? Hoe registreer je ze? Welke bescherming levert het op? Lees meer over het handelsnaamrecht

Handelsnamen. Wat zijn het? Hoe registreer je ze? Welke bescherming levert het op? Lees meer over het handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam van een onderneming. Ondernemingen kunnen één of meerdere handelsnamen voeren. Het gebruik van een handelsnaam vindt zowel offline als online plaats; de handelsnaam staat niet alleen op de pui van uw bedrijfspand maar wordt tegelijk ook op uw websites en social media accounts gebruikt. Indien de naam ook gebruik wordt om producten te onderscheiden, fungeert deze tevens als merk.Handelsnamen. Wat zijn het?Volgens de wet wordt onder een handelsnaam verstaan: de naam w...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd03 oktober 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een handelsnaam is de naam van een onderneming. Ondernemingen kunnen één of meerdere handelsnamen voeren. Het gebruik van een handelsnaam vindt zowel offline als online plaats; de handelsnaam staat niet alleen op de pui van uw bedrijfspand maar wordt tegelijk ook op uw websites en social media accounts gebruikt. Indien de naam ook gebruik wordt om producten te onderscheiden, fungeert deze tevens als merk.

Handelsnamen. Wat zijn het?

Volgens de wet wordt onder een handelsnaam verstaan: de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Door gebruik te maken van een handelsnaam presenteert de onderneming zich in het handelsverkeer. Een onderneming richt zich daarbij vaak op een bepaald publiek, waaronder de handelsnaam in de loop der tijd een beschermenswaardige bekendheid opbouwt. Handelsnamen mogen het publiek niet misleiden. Handelsnamen zijn beschermd tegen verwarringsgevaar.

Een handelsnaam is inherent gekoppeld aan de activa van uw onderneming (zoals uw klantenbestand en/of domeinnaam), waarin vaak jarenlange investeringen zijn gepleegd. Een handelsnaam wordt daarom vaak niet geheel los van de onderneming geëxploiteerd en kan daarom vaak niet eenvoudig zelfstandig worden overgedragen. In het kader van franchise-constructies kunnen handelsnamen in licentie worden gegeven. Tegenover de exploitatie van een handelsnaam staat vaak de betaling van een royalty vergoeding.

Handelsnamen. Hoe registreer je ze?

Registratie van een handelsnaam is op grond van de Handelnaamwet niet vereist. (De Handelsregisterwetgeving bepaalt in specifieke gevallen om andere redenen dat een KvK-inschrijving wel vereist is). Handelsnaamrechtelijke bescherming wordt verkregen door het feitelijke gebruik van de handelsnaam. Een KvK-inschrijving zelf is onvoldoende voor de houder van een handelsnaam om zich te verzetten tegen inbreuk op de handelsnaam.

Het gebruik of voeren van een handelsnaam vindt vaak plaats in een of meer specifieke branches of gericht op een spcifiek publiek. Voor welke doeleinden u uw handelna(a)m(en) gebruikt, is mede beslissend welke bescherming daaraan verleend kan worden.

Handelsnamen. Welke bescherming levert het op?

Wanneer een derde gebruik maakt van eenzelfde handelsnaam (of die slechts in geringe mate afwijkt) en daardoor bij het relevante publiek verwarring is te duchten, dan kan de houder van de handelsnaam daar tegen optreden. Indien sprake is van verwarringsgevaar, ter beoordeling waarvan alle omstandigheden van het geval relevant zijn, legt de rechter een verbod op gebruik van de jongere handelsnaam op.

Er is ook sprake van een onrechtmatige daad indien een derde een jonger merk gebruikt dat lijkt op een oudere handelsnaam. Daarnaast is het verboden een handelsnaam te voeren waarin het merk van een ander is vervat. De rechter oordeelt uiteindelijk tijdens een juridische procedure of sprake is van inbreuk op handelsnaamrechten of merkrechten.

Meer weten over het handelsnaamrecht?

De advocaten van Dirkzwager adviseren en procederen regelmatig over het handelsnamen, domeinnamen en merken. Wij verlenen juridische bijstand tijdens procedures over inbreuk op handelsnaamrechten. Ook zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van contracten waarbij handelsnaamrechten worden overgedragen of in licentie gegeven.

Bij vragen omrent het handelsnaamrecht, direct advies of rechtsbijstand, neemt u contact op met ons advocatenkantoor.