1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ gepubliceerd

Het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ gepubliceerd

Bij de inkoop van een (zorg)informatiesysteem, zoals een HIS, KIS of HAPIS, komt een hoop kijken. De meeste huisartsenpraktijken en regio-organisaties hebben nog weinig ervaring met dergelijke inkooptrajecten. Ter ondersteuning van dat proces publiceren de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’.
Leestijd 
Auteur artikel Sven Wakker
Gepubliceerd 26 mei 2022
Laatst gewijzigd 26 mei 2022

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen hebben in samenwerking met Stichting Legio een handboek opgesteld voor de inkoop van zorginformatiesystemen (XIS). Het handboek is bestemd voor grotere zorgorganisaties (zoals zorggroepen en huisartsenposten of combinaties daarvan, en grotere gezondheidscentra) die hun ICT zelf in huis hebben.

Het handboek spitst zich toe op de inkoop van (zorg)informatiesystemen die het primaire proces, het leveren van huisartsenzorg, ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn het huisartsinformatiesysteem (HIS), elektronisch huisartsendossier (H-EPD), ketenzorginformatiesysteem (KIS) en het huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze (zorg)informatiesystemen noemt men samengevat XIS.

XIS zijn van grote impact op het dagelijks werk in de huisartsenzorg. Het contracteren daarvan is bepaald geen sinecure. Het handboek beschrijft het gehele traject van inkoop van zorginformatiesystemen: voorbereiding, selectie, contractering, implementatie, gebruik en beheer, evaluatie en aanpassing en tot slot beëindiging of verlenging. Het biedt daarmee de sleutel tot een goed doordacht inkoopproces.

Het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ is te downloaden via de website van LHV (exclusief voor leden).

Model algemene inkoopvoorwaarden ICT

Onderdeel van het handboek is een set algemene inkoopvoorwaarden voor de inkoop van XIS. De voorwaarden bieden een goed vertrekpunt voor de onderhandelingen met de diverse leveranciers van (zorg)informatiesystemen.

Afnemers hebben belang bij een evenwichtige overeenkomst, passend bij het kritieke karakter van een (zorg)informatiesystemen. In de algemene inkoopvoorwaarden worden thema’s als leveringsomvang, implementatie en acceptatie, beschikbaarheid en continuïteit, compliance met wet- en regelgeving, interoperabiliteit en exit geadresseerd. Daarmee wordt van leveranciers een adequaat dienstverleningsniveau gevraagd op basis van evenwichtige en duidelijke afspraken.

Dirkzwager heeft geholpen met de inhoud van het handboek, in het bijzonder bij de totstandkoming van de model inkoopvoorwaarden ICT.

Ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de inkoop van (zorg)informatiesystemen, zoals een HIS, KIS of HAPIS, binnen uw huisartsenorganisatie- of regio? Of zoekt u juridische ondersteuning bij uw inkooptraject? Ik help u daarbij graag.  

Sven Wakker, advocaat IT-recht