De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hockeyster aansprakelijk voor bal tegen hoofd voetganger

Hockeyster aansprakelijk voor bal tegen hoofd voetganger

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 8 mei 2012, LJN BW5476Tijdens een hockeytraining wordt een bal over het doel en het 5 meter hoge hek daarachter geslagen. Achter het hek loopt een voetpad naar de naastgelegen tennisbanen. De bal is tegen het hoofd gekomen van een voetganger die, al bellend, op weg was naar de tennisbanen. De voetganger heeft daardoor een bloedende hoofdwond opgelopen en heeft vervolgens de hockeyster aangesproken op grond van onrechtmatige daad.De voetganger heeft aan haar vorderi...
Leestijd 
Auteur artikel Nynke Brouwer
Gepubliceerd 14 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 8 mei 2012, LJN BW5476

Tijdens een hockeytraining wordt een bal over het doel en het 5 meter hoge hek daarachter geslagen. Achter het hek loopt een voetpad naar de naastgelegen tennisbanen. De bal is tegen het hoofd gekomen van een voetganger die, al bellend, op weg was naar de tennisbanen. De voetganger heeft daardoor een bloedende hoofdwond opgelopen en heeft vervolgens de hockeyster aangesproken op grond van onrechtmatige daad.

De voetganger heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de hockeyster de bal bewust of onbewust zodanig verkeerd en onzorgvuldig heeft geslagen dat deze niet in het doel belandde, maar over het doel en het hek heen vloog. Deze handeling is volgens de voetganger onzorgvuldig en toerekenbaar.

De hockeyster heeft zich als volgt verweerd. Zij heeft tijdens een door de trainer opgedragen ‘oefening op goal’ de bal richting de goal geslagen. De ballen schieten vaker over het doel heen en belanden dan in de achter het voetpad gelegen vijver. Dit keer viel de bal op het voetpad, hetgeen normaal gesproken niet gebeurt. Volgens de hockeyster was er sprake van een ‘toevalstreffer’ en van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat zij de goal heeft gemist is inherent aan het trainingsaspect.

In deze deelgeschilprocedure stond de vraag naar de aansprakelijkheid van de hockeyster centraal. De kantonrechter in Eindhoven overweegt dat het bij de ‘oefening op goal’ veelvuldig voorkomt dat de bal niet in het doel belandt, maar over de goal – en zelfs over het achtergelegen hek – heen schiet. Gelet op de ligging van het voetpad en het veelvuldige gebruik daarvan, acht de rechter het voor de hockeyster voorzienbaar dat de ballen op hoofdhoogte over het voetpad konden schieten en een passant konden raken. Omdat de hockeyster niet is gestopt met de oefening toen zij zag dat de voetganger over het voetpad liep en evenmin een waarschuwing heeft geroepen toen de bal over het hek heen schoot, is de rechter van oordeel dat de hockeyster onrechtmatig heeft gehandeld. De hockeyster is derhalve aansprakelijk voor de letselschade van de voetganger.

Bij sport- en spelsituaties geldt een zogeheten ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’. Dit betekent dat in een geval van schade en/of letsel bij een deelnemer van een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad wordt aangenomen (een bokser moet niet klagen over een bloedneus). Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor geschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers, zoals toeschouwers. De bovenstaande zaak speelt echter tussen een deelnemer en een toevallige passant. Passanten onderscheiden zich van toeschouwers, omdat van passanten eigenlijk niet gezegd kan worden dat zij zich in een sport- of spelsituatie bevinden, tenzij het specifieke risico van een sport- en spelsituatie voor hen kenbaar was. Bij letsel van toevallige passanten wordt de aansprakelijkheid van de deelnemer dus sneller aangenomen, omdat de sport- en spelsituatie (veelal) niet op hen van toepassing is.

Opmerkelijk is dat de rechter niet is ingegaan op het verweer van de hockeyster dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De rechter had aansluiting kunnen zoeken bij de bestaande jurisprudentie over dit thema, waarin geoordeeld werd dat weliswaar sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar geen onrechtmatigheid werd aangenomen.

Daarnaast is het opmerkelijk dat de betreffende hockeyvereniging, die veelal de verantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit en veiligheid van de velden en de hekken daar omheen, niet in de procedure is betrokken. Kennelijk waren de hekken niet hoog genoeg om passanten te beschermen tegen het gevaar van overschietende ballen. Wellicht zal de speelster proberen regres te nemen op de vereniging.