1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Instellingen voor medisch specialistische zorg moeten eerder sterftecijfers publiceren

Instellingen voor medisch specialistische zorg moeten eerder sterftecijfers publiceren

Zorgaanbieders die medisch specialistische zorg aanbieden moeten eerder de sterftecijfers publiceren. Per 14 juli 2018 is het verplicht dat uiterlijk op 31 december t+1 de cijfers over jaar t worden gepubliceerd.
Leestijd 
Auteur artikel Myrthe Haarman
Gepubliceerd 24 juli 2018
Laatst gewijzigd 24 juli 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 14 juli 2018 de regeling  ‘Verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg’ gewijzigd.  Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen zijn vanaf 14 juli 2018 verplicht om de sterftecijfers eerder te publiceren. Zorgaanbieders moeten uiterlijk 31 december t+1 de cijfers over jaar t publiceren. Dit betekent voor patiënten dat deze informatie eerder beschikbaar is.

Grondslag publicatie sterftecijfers

Op grond van artikel 38, vierde lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zijn zorgaanbieders verplicht informatie openbaar te maken over eigenschappen van prestaties en diensten, zodat consumenten deze gegevens gemakkelijk kunnen vergelijken. Naast de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden prestaties en diensten, moet de zorgaanbieder op grond van bovengenoemde regeling ook sterftecijfers publiceren. Sterftecijfers maken het mogelijk om de sterfte bij een zorgaanbieder te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Tot het stellen van nadere regelgeving is de NZa bevoegd met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van informatie.

De oude regeling

Overeenkomstig de oude regeling waren zorgaanbieders verplicht om de sterftecijfers uiterlijk op 1 maart van jaar t+2 de sterftecijfers over jaar t te publiceren op de eigen website en aan te leveren aan de NZa. In de praktijk betekende dit dat de sterftecijfers 2016 uiterlijk 1 maart 2018 gepubliceerd en aangeleverd moeten worden.

Nieuwe deadline

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), wil graag eerder beschikken over de sterftecijfers. In gezamenlijk overleg met betrokken brancheorganisaties van zorgaanbieders, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), is naar voren gekomen dat sterftecijfers eerder gepubliceerd en aangeleverd kunnen worden. De deadline voor het publiceren en aanleveren is gewijzigd naar uiterlijk 31 december t+1 voor cijfers over jaar t. Concreet betekent dit dat sterftecijfers 2017 uiterlijk 31 december 2018 gepubliceerd en aangeleverd moeten worden.

Gevolgen

Voor zorgaanbieders is het van belang dat in 2018 twee keer sterftecijfers gepubliceerd en aangeleverd worden. De cijfers van 2016 zijn uiterlijk 1 maart 2018 kenbaar gemaakt en op 31 december 2018 moet dit gebeuren voor de sterftecijfers 2017.

Deze regeling is op 14 juli 2018 in werking getreden. Inhoudelijk is er aan de regeling verder niets gewijzigd.