De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Invoering verplicht digitaal procederen uitgesteld

Invoering verplicht digitaal procederen uitgesteld

Op deze pagina berichtten wij al vaker over de invoering van digitaal procederen. In civiele zaken waarin rechtzoekenden zich door een advocaat moeten laten bijstaan, is het bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland sinds 1 september 2017 verplicht om digitaal te procederen. De landelijke invoering van digitaal procederen was gepland per 1 april 2018, maar die termijn wordt niet gehaald. De verwachting is dat de landelijke invoering in ieder geval tot eind 2018, maar mogelijk tot 2019...
Leestijd 
Auteur artikel Annelijn Bloo-Kroes
Gepubliceerd 10 januari 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op deze pagina berichtten wij al vaker over de invoering van digitaal procederen. In civiele zaken waarin rechtzoekenden zich door een advocaat moeten laten bijstaan, is het bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland sinds 1 september 2017 verplicht om digitaal te procederen. De landelijke invoering van digitaal procederen was gepland per 1 april 2018, maar die termijn wordt niet gehaald. De verwachting is dat de landelijke invoering in ieder geval tot eind 2018, maar mogelijk tot 2019 op zich laat wachten.

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is inmiddels enige ervaring met het digitaal procederen opgedaan. Uit de voortgangsrapportage van de Raad voor de rechtspraak volgt dat het realiseren van digitaal procederen complexer is dan was voorzien en daardoor ook meer tijd en geld kost.

Van 1 september tot medio december 2017 ruim 400 zaken digitaal zijn ingediend. Het blijkt nodig om het digitale systeem verder te verbeteren en er zijn verbeteringen en uitbreidingen nodig rond de voortgangsbewaking. De Raad voor de rechtspraak schrijft in de voortgangsrapportage (p. 4-5):

Advocaten weten de weg naar de digitale procedure te vinden en de rechtbanken zijn toegerust op hun nieuwe digitale werkwijze. Ook de deurwaarders zijn voorbereid op de nieuwe digitale procedure. De instroom van nieuwe zaken is conform de verwachting en is niet of nauwelijks gedaald ten opzichte van de instroom vorig jaar. De ervaring die wordt opgedaan in deze fase wordt gebruikt om het digitale systeem en de handleidingen te verbeteren. De pilotrechtbanken constateren dat veel verbeteringen en uitbreidingen vooral ten aanzien van de voortgangsbewaking nodig zijn. De advocatuur acht het onder meer noodzakelijk dat meer ervaring met het systeem wordt opgedaan, in ieder geval voor een aantal zaken tot en met de zitting. Om hierin te voorzien is de tijd tot de voorziene uitrol op 1 april niet toereikend.

Het feit dat de termijn van 1 april 2018 niet haalbaar is voor een landelijke invoering van digitaal procederen in civiele handelszaken heeft ook tot gevolg dat het bijvoorbeeld in kort geding waarschijnlijk pas op zijn vroegst in 2020 mogelijk zal zijn om digitaal te procederen. De invoering daarvan is namelijk afhankelijk gemaakt van de termijn waarop digitaal procederen in civiele handelszaken landelijk wordt ingevoerd.

Voordat bij alle gerechten digitaal geprocedeerd kan/moet worden is het dus nog ‘even’ geduld hebben!