1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Let op de rekenrente! Rechtbank Noord-Holland 8 oktober 2014 (ECLI:NL:RBNHO:2014:9243)

Let op de rekenrente! Rechtbank Noord-Holland 8 oktober 2014 (ECLI:NL:RBNHO:2014:9243)

Indien een letselschadeslachtoffer aanspraak maakt op een langer lopende jaarschade (bijvoorbeeld in geval van verlies aan zelfwerkzaamheid, verlies aan verdienvermogen of ten behoeve van huishoudelijke hulp) en die aanspraak wordt toegekend, dan wordt het schadebedrag gekapitaliseerd. Bij kapitalisatie wordt het bedrag berekend dat nu nodig is en weggezet moet worden om, rekening houdend met de opbrengst, inflatie en sterftekans de benadeelde ieder jaar het verlies aan zelfwerkzaamheid, huis...
Leestijd 
Auteur artikel René Wildenburg
Gepubliceerd 22 oktober 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Indien een letselschadeslachtoffer aanspraak maakt op een langer lopende jaarschade (bijvoorbeeld in geval van verlies aan zelfwerkzaamheid, verlies aan verdienvermogen of ten behoeve van huishoudelijke hulp) en die aanspraak wordt toegekend, dan wordt het schadebedrag gekapitaliseerd. Bij kapitalisatie wordt het bedrag berekend dat nu nodig is en weggezet moet worden om, rekening houdend met de opbrengst, inflatie en sterftekans de benadeelde ieder jaar het verlies aan zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp en/of arbeidsvermogen te compenseren.

Doorgaans wordt een rente(opbrengst) van 6% en een inflatie van 3% genomen. Dit zijn langjarig gewogen gemiddelden.

Naast de rente(opbrengst) en inflatie wordt ook nog rekening gehouden met de sterftekans. Met behulp van de tabel van Makeham wordt berekend wat de kans is dat het slachtoffer over bijvoorbeeld zeven jaren na de begroting van de schade nog leeft. Met deze sterftekans moet rekening worden gehouden.

Bij een looptijd van bijvoorbeeld tien jaren en een schade van € 1.000,-- per jaar, is de schade dus niet 10 x € 1.000,-- (aldus € 10.000,--) nu rekening wordt gehouden met de te verkrijgen opbrengst, de inflatie waarmee men geconfronteerd wordt en die in mindering moet worden gebracht en de kans dat iemand de looptijd van tien jaar niet helemaal levend uitzit.

Doorgaans wordt rekening gehouden met 6% opbrengst en 3% inflatie. Echter, de laatste jaren is een opbrengst van 6% over spaargeld – zonder heel veel grote risico’s te lopen – nauwelijks (of beter: voor zover ik weet niet) te behalen.

Doorgaans wordt rekening gehouden met 3% inflatie. Een dergelijke inflatie hebben wij de afgelopen jaren in Nederland niet meer gezien.

In de personenschadewereld gaan de laatste tijd weer de nodige stemmen op die bepleiten om met een lagere rekenrente te werken dan de gebruikelijke van 3%. Deze pleitbezorgers voor de lagere rekenrente kregen onlangs gehoor bij de rechtbank Noord-Holland. In haar vonnis van 8 oktober 2014 (ECLI:NL:RBNHO:2014:9243) oordeelde zij bij een looptijd van 38 jaar bij een letselschade van een zelfstandig stukadoor gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de termijn waarmee rekening moest worden gehouden, dat er voldoende aanleiding was om voor de eerste periode van de schade van 20 jaar de rekenrente vast te stellen op 2% en voor de resterende periode op 3%.

Overigens scheelt een procent rekenrente op een langer lopende schade behoorlijk. Dit blijkt ook uit het navolgende voorbeeld.

Een voorbeeld bij een gelijklopend schadebedrag:

Gegevens: man 25 jaar, schadebedrag € 2.000,-- per jaar, rekenrente 3%, looptijdberekening 40 jaar.

Bij 3% rekenrente is dan de kapitalisatiefactor 23.459. De sterftekanscorrectie is dan 0.955. De schade is dan: € 2.000,-- (schadebedrag) x 23.459 (kapitalisatiefactor) x 0.955 (sterftekanscorrectie) maakt € 44.806,--.

Bij 4% rekenrente is de kapitalisatiefactor 20.185. De schade is dan € 2.000,-- (schadebedrag) x 20.185 (kapitalisatiefactor) x 0.955 (sterftekanscorrectie) maakt € 38.553,35.

Bij 2% rekenrente is de kapitalisatiefactor 27.628. De schade is dan € 2.000,-- (schadebedrag) x 27.628 (kapitalisatiefactor) x 0.955 (sterftekanscorrectie) is € 52.769,48.

In de eindjaren ’90 toen de beurzen in Nederland sky high gingen en de inflatie in Nederland heel erg laag was, werd er aan de zijde van de betalende partijen veelvuldig gepleit voor een rekenrente van 4%. Ik kende ook wel een vonnis van een rechtbank waar daarin werd meegegaan. Met de wijsheid van achteraf ten onrechte. Daar staat tegenover dat het nu door de rechtbank Noord-Holland in de hiervoor aangehaalde uitspraak hanteren van een hoge rekenrente ook een gok is. Wie weet hoe het er qua rente(opbrengst) en inflatie over bijvoorbeeld tien jaar bij staat? Deze gok valt op dit moment van betalen echter in beginsel in het voordeel van het slachtoffer uit. Vandaar dat de rechtbank de gok ook wel durfde te nemen, zo schat ik in.