De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Lokkertje in Kruidvat reclame? Wijze les over het aanbieden van 50% korting

Lokkertje in Kruidvat reclame? Wijze les over het aanbieden van 50% korting

Reclames met prijzen en kortingen vinden aan de lopende band plaats. Deze zijn er vanzelfsprekend voor bedoeld om het publiek te lokken, maar er gelden meerdere regels hiervoor. Mag men een product met 50% korting aanbieden, terwijl de voorraad ontoereikend of niet aanwezig is?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd 11 oktober 2018
 

Juridische regels voor het maken van reclame

Op reclames en reclame-uitingen zijn de Wet misleidende en vergelijkende reclame, de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Nederlandse Reclamecode steeds van toepassing. Doel van die wetten en regels is de consumenten en afnemers te beschermen. Deze wet- en regelgeving zijn van toepassing op uitingen via internet en via elk ander medium (bijvoorbeeld schriftelijk of mondeling).

Online aanbiedingen

De Kruidvat-reclame betrof een aanbieding op de websites van Kruidvat (en Trekpleister). In de webshops op deze websites werden Pampers Premium Protection Active Fit luiers maat 4 en maat 5 aangeboden met 50% korting. Dit is dus een reclame die betrekking heeft op de prijs.

Misleidende reclame?

Tegen deze reclame wordt een klachtprocedure aanhangig gemaakt bij de Reclame Code Commissie. Klaagster stelt dat zij sinds ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) getracht heeft de met 50% korting aangeboden luiers te kopen. Er bleek echter geen enkele voorraad te zijn. En de voorraad zou ook niet aangevuld gedurende de actie. De luiers blijken uit het assortiment gehaald te zijn.

Juridische beoordeling

Klaagster acht het zorgelijk dat Kruidvat de luiers al minimaal 2,5 week aanbiedt zonder dat er voorraad is. De aanbieding met 50% korting is daarom een misleidende reclame.

Onweersproken is gesteld dat het vanaf de ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) niet mogelijk bleek de in de uitingen bedoelde luiers met 50% korting te kopen. Er bleek geen enkele voorraad van deze luiers te bestaan. De voorraad is ook niet aangevuld gedurende de actie. Desalniettemin heeft de actie 2,5 week online gestaan.

Adverteerder Kruidvat stelt dat het verloop van de online voorraad "lastig te bepalen" is, maar heeft dit verder niet onderbouwd.

Geoordeeld wordt dat "op grond van het voorgaande dat zich hier blijkbaar de situatie voordoet dat adverteerder producten met korting aanbiedt zonder te vermelden dat er een gegrond vermoeden bestaat dat zij gedurende de looptijd van de actie deze producten niet kan leveren. Dit dient te worden beschouwd als onder alle omstandigheden misleidende reclame in de zin van nummer 5 van de bij artikel 8.5 behorende bijlage 1 (lokkertjes). Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC)."

Op grond hiervan, heeft Kruidvat als adverteerder gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Kruidvat wordt aanbevolen om niet meer op een deze wijze reclame te maken.

Conclusie

De conclusie die uit het voorgaande getrokken kan worden, is dat er bij dit soort acties altijd een disclaimer moet worden aangebracht om claims wegens misleiding te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld met "Zolang de voorraad strekt" of "op=op". Let wel, indien de adverteerder weet dat er überhaupt geen voorraad is, of dat vast komt te staan, zal ook een dergelijke disclaimer niet helpen. Ook dan zal een dergelijke reclame al heel snel misleidend zijn.

Joost Becker, advocaat reclamerecht