1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Maarten Kole

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019

Duurzame energieprojecten zijn zonder subsidie nog niet rendabel. Jaarlijks is daarom veel geld beschikbaar aan subsidie. Voor de grotere projecten kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE+ subsidie aanvragen. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energie. De SDE+ subsidie vergoedt gedurende een aantal jaren het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame (groene) energie. Hoelang een project subsidie krijgt, is afhankelijk van de toegepaste technologie. Voor zon en wind is het 15 jaar.
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 03 januari 2019
Laatst gewijzigd 03 januari 2019

SDE+ in 2019

Per brief van 21 december 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 2019 bekendgemaakt.

In 2019 zijn er weer twee openstellingsrondes. De voorjaarsronde vangt aan op 12 maart 2019 om 9.00 uur. Het beschikbare budget is verlaagd naar 5 miljard euro. De voorjaarsronde heeft de volgende fasegrenzen voor elektriciteit en warmte:

12 maart 2019, 9.00 uur 0,090 €/kWh

18 maart 2019, 17.00 uur 0,110 €/kWh

25 maart 2019, 17.00 uur 0,130 €/kWh

Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen voor gas wijken daarom af van de fasegrenzen voor elektriciteit en warmte met een factor 0,706.

De tweede openstellingsronde is in het najaar. Ook hiervoor is een budget beschikbaar van
5 miljard euro. Het is op dit moment nog onzeker hoe deze tweede openstellingsronde er uit zal zien. Hierover neemt minister Wiebes een definitief besluit na de sluiting en mede op basis van de uitkomsten van de voorjaarsronde 2019.

 

SDE++ in 2020

Minister Wiebes heeft verder aangekondigd dat in 2020 de stimuleringsregeling voor een duurzame energietransitie (SDE++) de huidige SDE+ regeling zal vervangen. De subsidie zal dan ook kunnen worden ingezet voor andere technieken die CO2 reduceren. Indien het beschikbare budget in 2020 niet wordt verhoogd, zal er dus waarschijnlijk minder geld overblijven voor de productie van duurzame energie.