1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Markt nog niet klaar voor einde EONIA

Markt nog niet klaar voor einde EONIA

Het einde van de rentebenchmark EONIA is in zicht. Begin 2022 stopt deze rentebenchmark. Maar de markt is nog niet helemaal klaar voor het einde van deze benchmark.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 21 augustus 2019
Laatst gewijzigd 21 augustus 2019

Vanaf 2 oktober 2019 gaat een overgangsperiode in, waarin zowel de berekening van de “Euro OverNight Index Average” (EONIA) als het tijdstip van publicatie verandert. Begin 2022 stopt EONIA.

Rentebenchmark EONIA

EONIA is sinds haar ontstaan een van de meest gebruikte rentebenchmarks in de Eurozone. Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) bedraagt de totale waarde van de contracten die verwijzen naar de meer dan 100 biljoen euro. Daarom is EONIA door de Europese Commissie aangemerkt als een “critical benchmark”. De huidige berekening van EONIA voldoet echter niet aan eisen van de Benchmarkverordening, aldus de ECB en de European Money Market Institute (EMMI).

Overgangsperiode vanaf 2 oktober

In een eerdere blog schreven wij al dat EONIA wordt opgevolgd door de “Euro Short-Term Rate” (€STR). Op woensdag 2 oktober 2019 zal de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst €STR publiceren. Op deze datum begint ook de overgangsperiode van EONIA, hetgeen twee belangrijke veranderingen met zich mee brengt. Ten eerste verandert de berekening van EONIA. Vanaf 2 oktober 2019 berekent het EMMI de EONIA als €STR vermeerderd met een opslag van 8.5 basispunten (dus 0.085%). Ten tweede verandert het tijdstip van publicatie van EONIA van 19:00 CET naar 09:15 CET op de volgende handelsdag. De overgangsperiode eindigt januari 2022. Dit betekent dat EONIA daarna definitief wordt stopgezet.

Adviezen ECB

De “Working group on euro risk-free rates” van de ECB publiceerde deze week een rapport, waarin het de markt wijst op de overgangsperiode en uiteindelijke stopzetting van EONIA. Ten aanzien van de overgangsperiode adviseert de ECB marktpartijen onder andere om hun systemen aan te passen aan het nieuwe tijdstip waarop EONIA gepubliceerd zal worden. Daarnaast raadt de ECB marktpartijen aan om bij belanghebbenden bewustzijn te creëren ten aanzien van de komende veranderingen. Verder adviseert de ECB dat marktpartijen geen effecten meer uitgeven die verwijzen naar EONIA met looptijden langer dan de overgangsperiode. Marktpartijen worden aangespoord om in plaats daarvan te verwijzen naar €STR. Bovendien mogen nieuwe contracten vanaf 1 januari 2020 niet meer refereren naar EONIA.

Conclusie

De ECB waarschuwt de markt voor de overgang van EONIA naar €STR en de uiteindelijke stopzetting van EONIA. Verdwijnen van de benchmark heeft als gevolg dat mogelijk bestaande financieringsdocumentatie zal moeten worden aangepast. Voor vragen over de juridische gevolgen voor uw onderneming en (het aanpassen of onderhandelen van) bestaande financieringen kunt u altijd terecht bij een specialist van Dirkzwager.