1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merk of handelsnaam overgenomen in Google Ads door uw concurrent?

Merk of handelsnaam overgenomen in Google Ads door uw concurrent?

Mag een merk of handelsnaam zomaar overgenomen worden in Google Ads? Waar ligt de grens van het (on)toelaatbare in de concurrentiestrijd?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 30 juni 2022
Laatst gewijzigd 30 juni 2022

Google Ads

Uw merk of handelsnaam kan in Google Ads gebruikr worden voor reclame van uw eigen onderneming. Voor het aantal keren dat u verschijnt en/of er op uw advertentie in Google Ads wordt geklikt, betaalt u een bepaald bedrag. Dit zorgt ervoor dat u bovenin de zoekresultaten komt.

Gebruik Google Ads door concurrent

Het Google Ads systeem staat open voor eenieder. Ook uw concurrent kan uw bedrijfsnaam invoeren in het systeem. Vaak gebeurt dit door een reclamebureau of SEO expert.

Concurrenten kunnen dus ook uw merk of handelsnaam gebruiken om hun eigen advertenties te laten zien. Zij kunnen hierbij ook hun eigen Google header gebruiken en eigen advertentie tekst tekst. Ook staat er soms de bedrijfsinformatie van de concurrent bij.

Mag dit? Dit kan in strijd komen met meerdere intellectuele eigendomsrechten, waaronder merkrechten en handelsnaamrechten.

Inbreuk merkrecht

Volgens de rechtspraak is sprake van verboden overname van een merk in Google Ads

"wanneer de advertentie (…) de indruk wekt dat er [met] de merkhouder een economische band bestaat.
(…)
Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerd en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk.”

Inbreuk handelsnaamrecht

In vergelijkbare zin geldt voor het handelsnaamrecht, dat ook daar geldt dat het verboden is inbreuk op een handelsnaam te maken . Het is namelijk verboden om een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd waardoor ‘bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is’.

Social media kanalen

Ook op social media kanalen, zoals Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest en dergelijke kan er sprake zijn van het gebruik van een merk of handelsnaam van een ander. Dit zal zich met name kunnen voordoen indien men het social media kanaal verwart met die van de echte merkhouder of de eerdere onderneming, of indien het publiek een bepaald economisch of andere band veronderstelt.

Vergelijkende reclame?

Het gebruik van Google Ads kan onder omstandigheden weer wel toelaatbaar zijn, bijvoorbeeld bij een geoorloofde vergelijkende reclame via Google Ads. Steeds moet ook daar de vraag gesteld worden of de Google Ads het voor de gemiddelde internetgebruiker ‘onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde’.

Presentatie Google Ads

Het is dus de vraag of een Google Ads reclame van de concurrent toelaatbaar is. Dat hangt ook af van de wijze waarop de advertentie wordt gepresenteerd. Daarbij spelen vragen als:

  • Wordt het merk of de handelsnaam in de advertentie overgenomen?
  • Wordt de concurrerende partij in de advertentietekst bij naam genoemd?
  • Hoe luidt de verdere inhoud en presentatie van de Google Ad? 
  • Wordt er gebruik gemaakt van vergelijkende reclame?

Relevant is dus welke indruk deze advertentie wekt.

Reclametekst Google Ads overgenomen

Vaak wordt bij een geschil over Google Ads een advocaat intellectuele eigendomsrecht geraadpleegd. Indien de reclametekst in de Googls Ads verwarring wekt, kan hiertegen opgetreden worden.

De advocaten van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in de bescherming van uw merk en handelsnaam, ook in verband met Google Ads.