De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Misleidende reclame Gall & Gall; zolang de voorraad strekt?

Misleidende reclame Gall & Gall; zolang de voorraad strekt?

Galll & Gall adverteert met een advertentie in NRC Handelsblad met 'Topselectie wijnen' voor een bepaalde prijs. de actie is geldig voor bepaalde tijd 'of zolang de voorraad strekt'. Dat wordt in dit geval misleidend geacht.
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 07 maart 2019
Laatst gewijzigd 06 november 2019
Leestijd 

Reclame over voorraad

Wij hebben al eerder aandacht besteed aan het op voorraad hebben van actieproducten, en het maken van reclame.
Ditmaal betreft het een op 24 november 2018 in het NRC Handelsblad gepubliceerde advertentie van Gall & Gall in het kader van ‘Topselectie wijnen’ waarin onder meer een ‘Tokara Director’s Reserve 2014’ wordt aangeboden voor € 11,99. In de advertentie staat: “Deze actie is geldig t/m woensdag 5 december 2018, of zolang de voorraad strekt”.

Misleidend?

Tegen deze reclame wordt een klachtprocedure ingesteld; de wijn uit de advertentie zou bij aanvang van de actie niet meer beschikbaar zijn.
De klacht wordt gegrond verklaard voor zover die ziet op het feit van de actie geen gebruik kon worden gemaakt doordat de wijn bij de aanvang van de actie in (een aantal) filialen van adverteerder niet te koop was, terwijl het evenmin mogelijk was de wijn via de webshop te bestellen. De Reclame Code Commissie oordeelt:
Op het moment dat een actie start, dient immers altijd enige voorraad van het actieproduct beschikbaar te zijn, tenzij in de reclame-uiting bepaalde filialen worden uitgezonderd. De vermelding “zolang de voorraad strekt” of een soortgelijke vermelding ontslaat adverteerder niet van deze verplichting (vgl. dossier 2013/000085). Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De uiting wekt immers ten onrechte de indruk dat de desbetreffende wijn als aanbieding beschikbaar is. Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden acht de voorzitter de bestreden uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC

Conclusie

In dit geval was de disclaimer 'zolang de voorraad strekt' dus onvoldoend om de misleiding weg te nemen. Overigens blijkt uit de uitspraak dat de klager (later) nog wel gebruik heeft gemaakt van de actie en kennelijk sprake was van een incident. Daarom wordt Gall & Gall 'voor zover nodig' aanbevolen niet langer zo reclame te maken.
Joost Becker, advocaat reclamerecht