De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Misleidende reclame op Instagram?

Misleidende reclame op Instagram?

Wanneer gaat een reclame-uiting op social media 'gepaard met onjuiste informatie'? Geldt dat ook voor de (onjuiste) vermelding van de productsamenstelling? Wordt de advertentie daardoor ook steeds misleidend geoordeeld?
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 04 februari 2020
Laatst gewijzigd 04 februari 2020
Leestijd 

Misleidende reclame

Al eerder vermeldden wij dat het misleidend kan zijn om onjuiste productsamenstelling te plaatsen op websites, meer specifiek over kleding en kledingstukken. Volgens de reclamewetgeving (art. 6:194 BW, art. 6:193a e.v. BW en artikel 6:194a BW) en de Nederlandse Reclame Code (NRC) mogen reclame-uitingen immers niet misleidend zijn.

Misleiding omtrent de aard van het product?

De NRC verwoordt het aldus:

"Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:
a             het bestaan of de aard van het product;
b             de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;
c. etc.

De regels over misleidende reclame schrijven voor dat een reclame-uiting, onder meer, over de aard en samenstelling van een product niet mag misleiden.

Reclame-uiting op Instagram

Voornoemde regels moest de Reclame Code Commissie (RCC) toepassen in een reclame op Instagram, een advertentie van Oslo Brands, waarin een broek (de SWAT Pants) wordt aangeprezen.

In de reclame-uiting op Instagram staat onder meer:

“SWAT Pants
Waterdicht, levensbestendig en zo gemakkelijk schoon te maken dat het net zo goed ook vuilafstotend kan zijn.
Gemaakt met 65% nylon en 35% katoen voor de ideale combinatie van praktische stijl en passende functie. Door de Dupont Teflon behandeling is hij niet alleen waterafstotend, maar ook olie- en krasbestendig

Wegens vermeende schending van de reclameregels wordt een juridische procedure tegen deze reclame op Instagram ingesteld; een klacht bij de RCC. De klacht tegen deze reclame houdt in dat deze misleidend is, omdat na ontvangst de broek niet bleek te bestaan uit 65% nylon en 35% katoen, maar uit 97% katoen en 3% spandex. Daarnaast zou broek niet waterbestendig zijn.

In een vergelijkbaar eerder geval oordeelde de RCC al dat het verschaffen van onjuiste informatie over de samenstelling van de kleding (van in dat geval: de stof van boxershorts) misleidend is omdat deze de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit te nemen over een transactie, die anders niet zou worden genomen.

Tot eenzelfde oordeel komt de Commissie ook hier:

Bij ontvangst van de aangeschafte broek bleek dat het textieletiket een geheel andere samenstelling vermeldt. Zo zou de broek volgens het etiket bestaan uit 97% katoen en 3% spandex. Daarbij heeft klager onweersproken gesteld dat de broek niet waterbestendig, dan wel waterdicht is.
Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van de aangeprezen broek, te weten de samenstelling en de uitvoering als bedoeld in artikel 8.2 sub b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – de aankoop van de broek – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Conclusie

Deze uitspraak laat nogmaals zien dat adverteerders, ook die op social media zoals Instagram actief zijn, zorgvuldig moeten omgaan met deze reclameregels om claims wegens misleidende reclame en misleidende productsamenstellingen te voorkomen.

Joost Becker, advocaat reclamerecht