1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Modellen. Wat zijn het? Hoe registreer je ze? Welke bescherming levert het op? Lees meer over het modellenrecht

Modellen. Wat zijn het? Hoe registreer je ze? Welke bescherming levert het op? Lees meer over het modellenrecht

Modellen bestaan uit het uiterlijk van een voortbrengsel. Tekeningen, kleuren, lijnen, dessins, vormgeving en zelfs verpakkingen van producten kunnen als model fungeren. Naast de bescherming van modellen kan vaak ook een beroep worden gedaan op de bescherming van het auteursrecht en bescherming tegen slaafse nabootsing.Modellen. Wat zijn het?Modellen zijn bedoeld om een specifieke concrete vorm te beschermen tegen het gebruik van andere modellen waarin die vorm is verwerkt, hetzelfde uiterlij...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 26 september 2014
Laatst gewijzigd 20 september 2021
 


Modellen. Wat zijn het?


Modellen zijn bedoeld om een specifieke concrete vorm te beschermen tegen het gebruik van andere modellen waarin die vorm is verwerkt, hetzelfde uiterlijk vertoont of geen andere algemene indruk wekt. Er zijn vele soorten modellen denkbaar, variërend van consumentenproducten tot industriële vormgeving. Denk aan de vorm van motorhelmen, kleding, theedoeken, auto onderdelen, speelgoed, televisies, handheld apparaten, containers, caravans, dozen, etc.

Modellen moeten voldoen aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. Dat betekent kort gezegd dat er geen oudere modellen mogen bestaan die identiek zijn aan of geen andere algemene indruk wekken dan het model waarvoor bescherming wordt gevraagd.

Voor de commerciële exploitatie van modellen kunnen licenties worden uitgegeven of verkregen, en modellen kunnen ook worden overgedragen via een transactie. Voor de exploitatie van modellen wordt in de praktijk vaak een royalty-vergoeding betaald.


Modellen. Hoe registreer je ze?


De registratie van een model is nodig om de lange beschermingsduur van maximaal 25 jaar te krijgen. Met een model-inschrijving kan de houder zich verzetten tegen inbreuken op het model. De modellenwetgeving bepaalt dat er voor niet-geregistreerde modellen een exclusief recht geldt om namaak daarvan tegen te gaan, voor een kortere periode van maximaal 3 jaar.

De wijze waarop het model is ingeschreven bepaalt in beginsel wat de beschermingsomvang van het model is. Bij de registratie van modellen, bijvoorbeeld in de vorm een afbeelding, dient daarom goed aangegeven te worden waaruit het model bestaat en dienen alle wezenlijke onderdelen goed zichtbaar te zijn. Ook het product dient te worden omschreven.


Modellen. Welke bescherming levert het op?


Wanneer een derde gebruik maakt van een model dat geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model, dan kan de modelhouder daar tegen optreden. Dat geldt vanzelfsprekend ook indien het model van de derde hetzelfde uiterlijk vertoont of wordt nagemaakt. Wanneer een dergelijk kopie wordt vervaardigd, in voorraad wordt gehouden, aangeboden, verkocht of anderszins gebruikt, dan legt de rechter een verbod op gebruik van het gelijkende model op. De rechter oordeelt dus uiteindelijk tijdens een juridische procedure of sprake is van inbreuk op modelrechten.


Meer weten over het modellenrecht?


De advocaten van Dirkzwager adviseren en procederen regelmatig over het modellenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Wij verlenen juridische bijstand tijdens procedures over inbreuk op modelrechten. Ook zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van licentie-overeenkomsten en de overdracht van modellen.

Bij vragen omtrent het modellenrecht, direct advies of rechtsbijstand, neemt u contact op met ons advocatenkantoor.