De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Netherlands Commercial Court in werking

Netherlands Commercial Court in werking

Per 1 januari 2019 zijn de Netherlands Commercial Court (NCC) en de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) officieel van start gegaan.
Auteur artikelNiels Dekker
Gepubliceerd03 januari 2019
Laatst gewijzigd03 januari 2019
Leestijd 

Per 1 januari 2019 zijn de Netherlands Commercial Court (NCC) en de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) officieel van start gegaan.

In mijn artikel van 1 februari 2016 beschreef ik al de plannen voor dit gespecialiseerde forum.

Deze nieuwe fora zijn bijzondere kamers van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, bedoeld om internationale handelsgeschillen voor een gespecialiseerde overheidsrechter te beslechten.

Met het NCC wordt geprobeerd te voorkomen dat partijen in grote internationale handelsgeschillen kiezen voor (internationale) arbitrage of buitenlandse rechters (waaronder het London Commercial Court).

Enkele kenmerken van het NCC (en het NCCA) zijn dat partijen vrijwillig (krachtens contractuele afspraak of ad hoc afspraak) voor deze gespecialiseerde rechter kiezen en er geprocedeerd wordt in het Engels (tenzij partijen Nederlands overeenkomen). De procedures worden afgedaan door meervoudige kamers met gespecialiseerde rechters en de gerechten krijgen een eigen procesreglement krijgen waarbij wordt gestreefd naar relatief snelle beslechting van geschillen.

De griffiegelden liggen een stuk hoger dan in ‘standaard’ eerste aanleg en appelprocedures, het griffierecht voor het NCC en NCCA is resp. EUR 15.000 en EUR 20.000 per partij. De griffiegelden voor een kort geding procedure zijn lager.

Nadere details zijn ook verkrijgbaar op de nieuwe website van het NCC