1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Niet altijd pakjesavond voor de pandhouder

Niet altijd pakjesavond voor de pandhouder

Ook op pakjesavond kan er voor de pandhouder toch soms sprake zijn van een lege jute zak. Als vorderingen worden verpand, moet er worden voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste. In een recent arrest gaat de Hoge Raad weer eens op dit vereiste in.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 05 december 2019
Laatst gewijzigd 05 december 2019

Een onderneming met doel en streven

Is soms genoodzaakt een lening te nemen

In ruil daarvoor moet soms zekerheid worden gegeven

Zodat de bank als het misgaat iets kan claimen

 

Zo kunnen uw vorderingen worden verpand

Zodat de bank die eventueel kan innen

Als u in een slechte financiële situatie bent beland

Maar de bank kan niet zomaar alles uitwinnen

 

Voor de vorderingen die verpand zijn

Is een bepaalde mate van bepaalbaarheid vereist

Normaal gesproken van een probleem geen schijn

Als bijvoorbeeld wordt verwezen naar specifieke vorderingen op een lijst

 

Wat als een vordering ontbreekt?

Kan men zich dan nog steeds verhalen?

Dat is iets wat de Hoge Raad in dit arrest bespreekt

Sommige pandaktes vertonen namelijk kwalen

 

De bedoeling van partijen is namelijk niet relevant

Als deze bedoeling niet in de akte is beland

Wees daarom bij verpanding specifiek

En voorkom als geldlener uitwinningstragiek

 

Conclusie

Bij verpanding van vordering is belangrijk of is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste. Volgens vaste rechtspraak is aan dit vereiste voldaan als de pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat (bijvoorbeeld via een lijst met vorderingen). De bedoeling van de partijen bij de pandakte is voor de beoordeling of is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste niet relevant, voor zover die bedoeling niet aan de hand van gegevens in de akte zelf, eventueel achteraf, kan worden vastgesteld. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten.