1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe aanpak verzekeringsfraude

Nieuwe aanpak verzekeringsfraude

Op 14 augustus 2019 heeft de rechtbank Rotterdam twee zaken omtrent verzekeringsfraude behandeld. Bij één van deze zaken bestaat het vermoeden dat de aanrijding in scène is gezet zodat door X ten onrechte bij de verzekeraar voor duizenden euro’s aan schadevergoeding wordt geclaimd. Een dergelijke kwestie komt in de praktijk helaas wel vaker voor. Wat deze twee zaken echter uniek maakt is dat het openbaar ministerie (OM) bij de behandeling van deze zaken gebruik maakt van een dossier dat is opgesteld door de verzekeraar zelf.
Leestijd 
Auteur artikel Myrthe Haarman
Gepubliceerd 14 oktober 2019
Laatst gewijzigd 14 oktober 2019

Omvang en impact van verzekeringsfraude

Jaarlijks ontdekken verzekeraars voor miljoenen euro’s aan fraude. Zo hebben veiligheidsafdelingen van verzekeraars in 2017 voor 101 miljoen euro bespaard vanwege ‘ontdekte’ frauduleuze claims bij schadeverzekeringen. Het werkelijke fraudebedrag wordt bijna vier keer zo hoog geschat. De consequentie hiervan is onder andere dat de verzekeringspremie voor iedere verzekerde jaarlijks stijgt.

Convenant aanpak verzekeringsfraude

Normaal gesproken verricht het OM in een strafprocedure zelf het feitenonderzoek dat nodig is voor het strafdossier. In juli 2017 hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en OM in een convenant afspraken vastgelegd over de samenwerking zodat verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit gezamenlijk worden aangepakt. De twee zaken die door de rechtbank Rotterdam worden behandeld zijn de eerste twee zaken waarbij het onderzoek voor het strafdossier is uitgevoerd overeenkomstig het convenant.

Het fraudeonderzoek

Bij de nieuwe aanpak onderzoekt de verzekeraar de fraude zelf. De achtergrond hiervan is dat verzekeraars zelf de expertise en capaciteit hebben om onderzoek te doen. Vaak blijft strafrechtelijke sanctionering van fraudeurs uit vanwege capaciteitsproblemen. Als onderdeel van de nieuwe aanpak onderzoekt de verzekeraar dus de zaak en draagt het dossier vervolgens over aan het OM die vervolgens beoordeelt of het onderzoek volledig en correct is uitgevoerd.

Onderdeel van het fraudeonderzoek is hoor-en-wederhoor met de verdachte. Gelet op de waarborgen waarmee een verhoor door de politie plaatsvindt, gebeurt dit door speciaal opgeleide en gecertificeerde medewerkers. Ongeveer 400 mensen die met het hoor-en-wederhoor zijn belast, werken in de verzekeringsbranche. Hierdoor kan de inzet van de politie worden beperkt.

Hoe gaat het verder met de twee strafzaken?

In deze twee zaken is het doel helder te krijgen of de dossiervorming door de verzekeraar voldoende en adequaat is zodat verdachten van verzekeringsfraude daarna strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De rechtbank heeft beide zaken aangehouden, zij wil van het OM een uitleg waarom vervolging mogelijk is zonder politieonderzoek. Naar verwachting volgt de inhoudelijke behandeling van deze zaken in oktober.

Wordt dus vervolgd!