1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nog steeds geen duidelijkheid over de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet

Nog steeds geen duidelijkheid over de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet

Op dinsdag 7 juni jl. vond er een commissievergadering plaats in de Eerste Kamer waarin werd besloten het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vallen.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 09 juni 2022
Laatst gewijzigd 09 juni 2022

Dit heeft tot gevolg dat er – in tegenstelling tot eerdere berichten - géén plenaire behandeling van het ontwerp-KB zal plaatsvinden op 21 juni 2022 en er ook geen publicatie in het Staatblad zal plaatsvinden op uiterlijk 1 juli 2022. Dit betekent dat het langer zal duren voordat er meer duidelijkheid is over de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Reden van uitstel

Uitstel van de behandeling van het ontwerp-KB hoeft niet te betekenen dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook wordt uitgesteld. De commissie besloot het voorbehoud bij plenaire behandeling niet op te heffen, omdat zij de vrijdag voorafgaand aan de vergadering een grote hoeveelheid informatie hadden ontvangen van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Hugo de Jonge). Een meerderheid van de parlementariërs vond de hoeveelheid informatie teveel om het ontwerp-KB op korte termijn te behandelen. Uiteindelijk was de stemverhouding als volgt: 33 voor het opheffen van het voorbehoud en 35 tegen.

Hoe nu verder?

Nu het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-KB niet is opgeheven kan er geen plenaire behandeling plaatsvinden op 21 juni 2022. Dit betekent dat de behandeling van het ontwerp-KB moet worden uitgesteld en waarschijnlijk pas in het najaar plaats zal vinden. In de tussentijd heeft de commissie besloten een mondeling overleg in te plannen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In dit mondeling overleg zal echter geen verdere besluitvorming plaatsvinden over het ontwerp-KB.    

Na steeds maar uitstel hoopte iedereen dat er in juni 2022 definitief duidelijkheid zou komen over de datum van inwerkingtreding. Nu de Eerste Kamer heeft besloten de plenaire behandeling uit te stellen zullen we wat langer moeten wachten op duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet kan nog steeds op 1 januari 2023 definitief in werking treden, maar de voorbereidingstijd daarvoor wordt steeds korter. To be continued.

Wilt u in de tussentijd meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager heeft ontwikkeld om uw organisatie op de inwerkingtreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.