1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Begin juni duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Begin juni duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

De eerste Kamer is voornemens het ontwerp van het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet in juni te behandelen. De Minister is verzocht om een nadere specificatie en motivering wat de laatst mogelijke datum is dat met het ontwerp-KB moet zijn ingestemd om de wet per 1 januari 2023 te kunnen laten ingaan.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 16 mei 2022
Laatst gewijzigd 16 mei 2022

Randvoorwaarde: doorgaan van gebiedsontwikkelingen

In een Kamerbrief van 13 mei jl. heeft Minister De Jonge nader toegelicht wat de laatst mogelijke datum is waarop de Eerste Kamer het ontwerp-KB moet hebben behandeld en daarmee moet hebben ingestemd met het oog op de gewenste inwerkingtreding per 1 januari 2023. Hij geeft aan dat onzekerheid over de definitieve datum van inwerkingtreding impact heeft op de besluitvorming over de gebiedsontwikkeling en de investeringsbeslissingen die met deze projecten samenhangen. Definitieve duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding draagt met de periode van een half jaar bij aan één van de randvoorwaarden voor inwerkingtreding: dat gebiedsontwikkelingsprocessen doorgang kunnen vinden. Dit is volgens de Minister van groot belang gelet op de vele opgaven in de leefomgeving o.a. op het gebied van woningbouw.

Hoe eerder er duidelijkheid is over de datum, hoe beter

De bevoegd gezagen moeten voldoende tijd hebben om te oefenen met de digitale systemen en werkprocessen. Er is een half jaar nodig als voorbereidings- en inregeltijd voor een goede werking van het stelsel vanaf het moment van het besluit over de inwerkingtredingsdatum. Het is volgens de Minister dan ook essentieel dat de besluitvorming over de voorhang van het ontwerp-KB zo vroeg mogelijk in juni wordt afgerond.

Publicatie

Uit de Kamerbrief blijkt dat aangekoerst wordt op een publicatie in het Staatsblad op uiterlijk 1 juli 2022. Vanaf dat moment is er dan nog een half jaar om voor te bereiden en in te regelen.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager heeft ontwikkeld om uw organisatie op de inwerkingtreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.