1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper

Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper

De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verloopt. Dat betekent niet alleen dat hij ervoor zorgt dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en dat tussen partijen zakelijke lasten worden verrekend, maar ook dat de courtage aan de makelaar wordt betaald.In de praktijk wil het voorkomen dat er discussie ontstaat tussen de makelaar en de verkoper over de verschuldigdheid van de courtage. De notaris neemt daarin een onpartijdige positie i...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 15 december 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verloopt. Dat betekent niet alleen dat hij ervoor zorgt dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en dat tussen partijen zakelijke lasten worden verrekend, maar ook dat de courtage aan de makelaar wordt betaald.

In de praktijk wil het voorkomen dat er discussie ontstaat tussen de makelaar en de verkoper over de verschuldigdheid van de courtage. De notaris neemt daarin een onpartijdige positie in. Dit houdt in dat de notaris zich niet gaat uitlaten over het al dan niet terecht bestrijden van het moeten voldoen van de courtage. Evenwel geschiedt de uitbetaling van de courtage aan de makelaar op basis van een opdracht van de verkoper. Dit brengt met zich mee dat de verkoper de notaris kan opdragen om de courtage niet aan de makelaar, maar aan de verkoper uit te keren. De makelaar kan in die verhouding niet van de notaris claimen dat hij het bedrag van de courtage onder zich houdt bij wijze depot of anderszins niet aan de verkoper uitkeert.

Exact deze situatie deed zich voor bij de zaak die ertoe leidde dat de betreffende makelaar een tuchtrechtklacht indiende tegen de notaris. De kamer voor het notariaat in Amsterdam boog zich over deze vraag en kwam tot de slotsom dat de notaris er goed aan had gedaan om de betwiste courtage aan de verkoper uit te keren. In de betreffende casus had de notaris nog enige bemiddelingspoging ondernomen; zo had hij bijvoorbeeld voorgesteld om een depotovereenkomst op te stellen. Daarvan wenste de verkoper geen gebruik te maken en stond erop dat betaling aan hem zal plaatsvinden. De notaris heeft het betwiste bedrag van de courtage terecht aan de verkoper uitgekeerd. De makelaar resteert uitsluitend om een actie in te stellen tegen de verkoper. Mogelijk kan hij beslag leggen onder diens bankrekening of andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat hij alsnog uitbetaald wordt, mits zijn claim op courtage uiteraard terecht is (Notamail nummer 275 - 3 november 2017).

Wilt u meer weten over dit onderwerp of onze dienstverlening, neem dan contact op met John Wijnmaalen.