1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NOW 1.0 aangevraagd? Let op: vraag uiterlijk op 31 oktober 2021 een definitieve berekening aan

NOW 1.0 aangevraagd? Let op: vraag uiterlijk op 31 oktober 2021 een definitieve berekening aan

Werkgevers die het afgelopen jaar een beroep hebben gedaan op de NOW-regeling 1.0 én een voorschot hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode, hebben tot en met 31 oktober 2021 om de definitieve berekening aan te vragen bij het UWV.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 12 augustus 2021
Laatst gewijzigd 13 augustus 2021

Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging van werkgelegenheid (NOW 1.0)

In een eerdere blog hebben wij geschreven over de NOW 1.0. Kortgezegd bood deze regeling iedere ondernemer die in een aaneengesloten periode van drie maanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 ten minste 20 procent omzetverlies leed, de mogelijkheid om vanaf 1 maart 2020 gedurende drie maanden een tegemoetkoming te ontvangen van maximaal 90 procent van de loonsom, naar rato van de omzetdaling.

Voorschot op de tegemoetkoming van het UWV

Ondernemers die een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen van het UWV, kunnen tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening van de tegemoetkoming aanvragen. Doen zij dat niet, dan gaat het UWV ervan uit dat er geen recht bestaat op een tegemoetkoming NOW 1.0 en zal het voorschotbedrag door het UWV worden teruggevorderd.

Aanvraag voor de definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0

Kortom, dien op tijd de aanvraag voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW 1.0 in. De aanvraag voor de definitieve berekening kan hier worden ingediend. Op de website van het UWV staan de gegevens nodig zijn voor de aanvraag, evenals het antwoord op de vraag of er een accountants- en/of een derdenverklaring nodig is.

UWV coulant met terugbetalingstermijnen

Blijkt uit de definitieve berekening dat het voorschot van de tegemoetkoming (deels) moet worden terugbetaald, dan zal het UWV coulant omgaan met de terugbetalingstermijnen, een en ander op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees). De ondernemer kan tijdens telefonisch overleg met het UWV een betalingsregeling van een jaar afspreken. Deze betalingsregeling kan ook worden getroffen via de website van het UWV.

Heeft u een tegemoetkoming NOW aangevraagd voor een andere aanvraagperiode?

Voor iedere aanvraagperiode geldt een andere termijn om de definitieve berekening van de tegemoetkoming bij het UWV aan te vragen. De definitieve berekeningen moeten dus voor iedere aanvraagperiode separaat worden aangevraagd. Hieronder een overzicht:

  • Aanvraagperiode 1 (NOW 1.0): 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021
  • Aanvraagperiode 2 (NOW 2.0): 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022
  • Aanvraagperiode 3 (NOW 3.1): 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022
  • Aanvraagperiode 4 (NOW 3.2): 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022
  • Aanvraagperiode 5 (NOW 3.3): 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022
  • Aanvraagperiode 6 (NOW 4.0): vanaf 1 juni 2022

Heeft u vragen over het aanvragen van een definitieve berekening van de tegemoetkoming van de NOW (1.0)? Neem dan gerust contact met ons op.