1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. NOW 3.0: drie keer drie maanden financiële overheidssteun per 1 oktober 2020

NOW 3.0: drie keer drie maanden financiële overheidssteun per 1 oktober 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opnieuw verlengd: de NOW 3.0. Deze regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden. Voor elk tijdvak gelden andere voorwaarden. In deze blog ga ik in op de belangrijkste aspecten van de NOW 3.0 en wat deze regeling precies voor u kan gaan betekenen.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 05 oktober 2020
Laatst gewijzigd 05 oktober 2020

Driemaal is scheepsrecht?

In onze vorige blogs hebben wij u op de hoogte gehouden van de NOW 1.0 en de NOW 2.0. De NOW 3.0 blijft op hoofdlijnen gelijk, maar verschilt op een aantal punten met voorgaande regelingen. Minister Koolmees heeft onlangs in zijn Kamerbrief meer duidelijkheid gegeven over de invulling van (de voorwaarden van) de NOW 3.0. Die invulling van de voorwaarden bespreek ik hieronder.

Op hoofdlijnen

De belangrijkste aspecten van de NOW 3.0 zijn als volgt:

 • de NOW 3.0 heeft een looptijd van drie keer drie maanden, van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021;
 • de te verwachten omzetdaling om in aanmerking te komen voor subsidie stijgt van 20% in het eerste tijdvak naar 30% in het tweede en derde tijdvak;
 • de omzetdaling wordt op dezelfde manier berekend als bij NOW 1.0 en NOW 2.0, waarbij de werkgever steeds de periode kan kiezen waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht, zolang de periodes van omzetdaling op elkaar aansluiten;
 • het voorschot op de subsidie bedraagt 80% van de gehele subsidie en wordt voor elk tijdvak gebaseerd op de loonsom van juni 2020;
 • de overheidssteun wordt geleidelijk afgebouwd van maximaal 80% van de loonsom in het eerste tijdvak, naar maximaal 70% van de loonsom in het tweede tijdvak en maximaal 60% van de loonsom in het derde tijdvak;
 • in het derde tijdvak wordt de subsidie gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon van € 4.845 per maand;
 • de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden (of als die er niet zijn met een andere werknemersvertegenwoordiging) vervalt;
 • als een werknemer om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, wordt het loon van die werknemer niet meer voor de gehele subsidieperiode in mindering gebracht op de subsidie;
 • de loonsom mag geleidelijk dalen met 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak, zonder dat dit gevolgen heeft voor (de hoogte van) de subsidie;
 • de reguliere ontslagbescherming blijft in stand;
 • er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden; en
 • het verbod op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen blijft gelden

Wat betekent de NOW 3.0 voor u?

De NOW 3.0 kan opnieuw een financiële injectie voor u als werkgever zijn, indien u vanwege de corona-crisis in de komende periode (nog steeds) een forse omzetdaling verwacht. U kunt de NOW 3.0 per tijdvak aanvragen, het maakt daarbij niet uit of u eerder een beroep heeft gedaan op de NOW regeling. Anders dan bij de NOW 2.0 is er voor u bij de NOW 3.0 bovendien meer ruimte om uw bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Binnen deze regeling is het namelijk mogelijk om uw onderneming te herstructureren, zonder dat dit meteen hoeft te leiden tot een verlaging van het subsidiebedrag. Let daarbij wel op de nieuw geïntroduceerde inspanningsverplichting om afvloeiende werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Mogelijk zal het UWV gaan controleren of u als werkgever genoeg hieraan heeft gedaan, door te verlangen dat u het UWV proactief op de hoogte zal stellen van uw inspanning de werknemer(s) naar ander werk te begeleiden. Komt het UWV tot de beslissing dat dit niet het geval is, dan kan dat een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg hebben.

Wanneer kan ik subsidie NOW 3.0 aanvragen?

Voor ieder tijdvak van drie maanden geldt een apart aangiftetijdvak van vier weken. Aanvragen voor subsidie over het eerste tijdvak (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020) kunt u naar verwachting vanaf 16 november 2020 indienen. Subsidie over het tweede tijdvak (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) kunt u vanaf  15 februari 2021 aanvragen en subsidie over het derde tijdvak (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) kunt u vanaf 17 mei 2021 aanvragen.

De precieze voorwaarden NOW 3.0

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 3.0 zal op korte termijn worden gepubliceerd. De volledige tekst van de Kamerbrief van minister Koolmees over de (nadere) invulling van de voorwaarden van de NOW 3.0 vindt u hier. Een handig visueel overzicht van de belangrijkste wijzigingen en voorwaarden van de NOW 3.0 vindt u hier.

Aandachtspunten bij een beroep op de NOW 1.0 en/of NOW 2.0

Voor werkgevers die een beroep op de NOW 1.0 en/of een beroep op de NOW 2.0 hebben gedaan, vindt u hier een handige tool om een inschatting te maken van de hoogte van de definitieve subsidie en of u een nabetaling ontvangt of (een deel van) de subsidie moet terugbetalen. Vanaf 7 oktober 2020 kunt u bij het UWV een verzoek indienen om uw definitieve subsidiebedrag van de NOW 1.0 te laten vaststellen.

Vragen?

Bent u van plan een beroep te doen op de NOW 3.0 en heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact met ons op (024 - 381 31 21). Wij denken graag met u mee en helpen u bij het vinden van de juiste oplossingen.