1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NVB introduceert standaardakte voor financiering van zonnepanelen op daken van bedrijven

NVB introduceert standaardakte voor financiering van zonnepanelen op daken van bedrijven

Afgelopen week heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem geïntroduceerd. Met dit model beoogt de NVB een standaard te stellen voor de juridische structurering van dakgebonden zonneprojecten en zij verwacht met deze "standaardakte" de financierbaarheid van dergelijke zonneprojecten te verbeteren.
Leestijd 
Auteur artikel Daan Bastiaans
Gepubliceerd 18 september 2018
Laatst gewijzigd 18 september 2018

Afgelopen week heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem geïntroduceerd. Met dit model beoogt de NVB een standaard te stellen voor de juridische structurering van dakgebonden zonneprojecten en zij verwacht met deze "standaardakte" de financierbaarheid van dergelijke zonneprojecten te verbeteren. Dit initiatief is ontstaan vanuit een ‘greendeal’ die de vereniging heeft met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De standaardakte is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en een groep banken in Nederland.

Volgens Sharon van Ede (adviseur duurzaamheid bij de NVB) zijn er veel daken van bedrijfspanden in Nederland geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Echter, wanneer een andere bank, dan de bank die heeft pand zelf heeft gefinancierd, het zonneproject gaat financieren, kan dit tot lange procedures met stapels documenten leiden. De drijfveer om dit model op te stellen was dan ook het vereenvoudigen en bevorderen van de financiering van zonneprojecten op daken. Door gebruik te maken van de standaardakte wordt voorkomen dat verschillende banken met elkaar om de tafel moeten om tot een overeenstemming te komen over de financiering van de zonnepanelen.

De standaardakte is bruikbaar in een situatie waar sprake is van een met een hypotheek bezwaard bedrijfsmatig gebouw, waarop het dakproject wordt gerealiseerd door een exploitant, die het eigendom van het zonnestroomsysteem wenst te behouden en tevens het systeem voor eigen rekening en risico exploiteert. De exploitant verlangt, in verband met het verschaffen van een zekerheidsrecht, de eigendom van het zonnestroomsysteem te behouden. Hieruit blijkt dat de standaardakte niet bruikbaar is in gevallen van particuliere woningen en operationele lease constructies van zonnepanelen.

In de standaardakte wordt het recht van opstal gevestigd om de eigendom van de zonnepanelen te scheiden van het eigendom van het pand waar de betreffende panelen op worden geplaatst. Er wordt in beginsel uitgegaan van een opstalrecht met een looptijd van zeventien jaar. Hierbij is rekening gehouden met de levensduur van het dak, stimulering duurzame energieproductie (SDE), subsidies en de eventuele realisatieperiode. Partijen kunnen echter van deze duur afwijken en een retributie bedingen. Daarnaast is bepaald dat de zonnepanelen uitsluitend mogen worden gebruikt als installatie voor het omzetten van zonne-energie in elektriciteit en de levering daarvan. Voorts wordt de exploitant, als opstaller, verplicht de zonnepanelen schoon te houden, goed te onderhouden en te verzekeren. Bovendien kunnen partijen gebruik maken van deze standaardakte zonder dat ernaast nog een andere overeenkomst tussen de gebouweigenaar en de exploitant nodig is.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het voornemen om alle banken in Nederland kennis te laten maken met deze standaardakte. Over een jaar wordt de akte geëvalueerd en waar nodig aangepast. Gezien deze akte niet geschikt is voor lease-constructies en bedrijfsmatige gebouwen die op erfpachtgrond staan, streeft de vereniging ernaar om tevens voor deze situaties een standaardakte te ontwerpen.

Dirkzwager heeft reeds het eerste dakgebonden zonneproject met behulp van de standaardakte opgezet. Neem gerust contact op als u ook ambitie heeft om een dergelijk dakproject te realiseren.