Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Online vergaderen en privacy: onderzoek naar maatregelen Zoom

Online vergaderen en privacy: onderzoek naar maatregelen Zoom

Vanwege de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Er wordt daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van digitale platforms en programma's om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld van Zoom. In de Verenigde Staten is inmiddels een onderzoek gestart naar de door Zoom genomen privacymaatregelen. Ook in tijden van crisis blijven privacy en gegevensbescherming dus van belang.
Leestijd 
Auteur artikel Nynke Brouwer
Gepubliceerd 01 april 2020
Laatst gewijzigd 09 april 2020
 

De coronacrisis leidt tot allerlei creatieve manieren om op afstand toch te kunnen blijven doorwerken. Veel bedrijven maken gebruik van verschillende programma’s en digitale platforms om met elkaar te kunnen vergaderen of overleggen, maar ook om bijvoorbeeld online colleges te geven en te volgen en zelfs – waar dat kan – rechtszaken te voeren.

Natuurlijk is het geweldig dat dit mogelijk is. Toch vergt dit soort alternatieve werkwijzen ook de nodige aandacht. Er zijn namelijk verschillende juridische aspecten in het geding, zoals privacyvraagstukken. Dat dit niet onrealistisch is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de hoofdaanklager van New York een onderzoek is gestart naar het programma Zoom, een van de populairste apps voor videoconferenties.

Het onderzoek richt zich met name op de al dan niet door Zoom genomen beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld om hackers op te sporen. Justitie maakt zich zorgen om de enorme toename van gebruikers van Zoom en is bang dat de huidige privacymaatregelen daarvoor niet geschikt zijn.

Ook in tijden van crisis is het van belang om goed om te gaan met privacy en gegevensbescherming. Heeft u vragen over privacy en thuiswerken? Neem dan contact op met mr. N.M. (Nynke) Brouwer of andere leden van het Privacy en Cybersecurity Team van Dirkzwager.