1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Overheidssteun en Huurkorting bij Corona

Overheidssteun en Huurkorting bij Corona

Wat voor rol speelt overheidssteun die de huurder ontvangt bij de vaststelling van de hoogte van de huurkorting als gevolg van corona? De rechtbank Gelderland oordeelt dat huurder aanspraak kan maken op TVL en dat de huurkorting daardoor lager uitvalt.
Leestijd 
Auteur artikel Rutger Fabritius
Gepubliceerd 11 februari 2021
Laatst gewijzigd 11 februari 2021

Zoals wij al eerder schreven komen er nu steeds meer uitspraken van bodemrechters binnen die betrekking hebben op huurkorting als gevolg van de overheidsmaatregelen in de coronacrisis. Onze  kantoorgenoot Robert Rijpstra schreef al over de rechtbank Den Haag, die een huurkorting van 50% vaststelde in periodes van volledige sluiting. Wij schreven over de rechtbank Amsterdam, die de huurkorting koppelde aan de omzetdaling van de huurder (en dat dan gelijkelijk verdeelde over de partijen).

Waar in de uitspraken tot nu toe nauwelijks over geoordeeld wordt is de eventuele overheidssteun die de huurder ontvangt of kan ontvangen en de verhouding met de hoogte van de huurkorting. Is het immers wel redelijk om een huurkorting van 50% vast te stellen, als de huurder ook aanspraak kan maken op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die een (groot) deel van de vaste lasten (waaronder met name de huur) dekt.

Wat is TVL?

In het kort houdt de TVL een subsidie in die ondernemers (MKB en ZZP) kunnen aanvragen die meer dan 30% omzet verliezen. De subsidie dient ertoe de vaste lasten te kunnen betalen. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 70% over Q4 2020 en zelfs 85% (!) over Q1 van 2021. De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de omzet (op basis van SBI-code).

De rechtbank Gelderland

In haar uitspraak van 2 februari 2021 oordeelt de rechtbank Gelderland in kort geding dat de huurder 50% van de vaste lasten kan dekken uit de TVL. De huurkorting voor de periodes van volledige sluiting wordt dan ook niet op 50% gesteld (zoals op grond van de rechtspraak inmiddels gebruikelijk is) maar op 25%. De rechter verdeelt dus dat deel van de huur dat niet gedekt wordt door de TVL over partijen. De rechter overweegt daarbij uitdrukkelijk dat niet van belang is of de huurder dit bedrag uiteindelijk wel of niet zal verkrijgen.

Voor zover ons bekend is dit de eerste uitspraak waarin de rechtbank de TVL uitdrukkelijk meeweegt in de hoogte van de huurkorting. In eerdere uitspraken waarin de huurder aanspraak maakte (of kon maken) op de TVL werd deze door de rechter niet in de vaststelling van de huurkorting betrokken. Het komt ons voor dat deze uitkomst veel redelijker is en meer recht doet aan de feitelijke financiële situatie. Het kan niet zo zijn dat de huurder enerzijds zijn huurpenningen voor 70% of 85% gedekt ziet vanuit de overheid, maar vervolgens ook nog eens een huurkorting ontvangt van 50%. Uiteraard is de coronacrisis al vervelend genoeg, maar als het motto van de rechtspraak is dat de pijn ‘eerlijk verdeeld moet worden’ dan moeten rechters ook kijken naar tegemoetkomingen en subsidies die huurders hebben ontvangen.