1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken hoven Den Bosch en Amsterdam

Pilotreglement civiele dagvaardingszaken hoven Den Bosch en Amsterdam

In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1078) oordeelde de Hoge Raad reeds dat op grond van artikel 33 Rv stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Dit dan in weerwil van het door het hof Den Bosch toegepaste artikel 2.1 van het pilotreglement, dat luidt:2.1 Tijdstip en wijze van indieningVoor zover in artikel 3.1 niet anders is bepaald, wordt...
Leestijd 
Auteur artikel Judith van der Winden-van der Vlies
Gepubliceerd 22 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1078) oordeelde de Hoge Raad reeds dat op grond van artikel 33 Rv stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Dit dan in weerwil van het door het hof Den Bosch toegepaste artikel 2.1 van het pilotreglement, dat luidt:

2.1 Tijdstip en wijze van indiening
Voor zover in artikel 3.1 niet anders is bepaald, wordt een voor een roldatum bestemd processtuk uiterlijk op het inlevertijdstip ter griffie ingediend door verzending per post of door afgifte aan de centrale balie. Per telefax ingediende processtukken worden niet in behandeling genomen.

Afgelopen vrijdag (18 maart 2016) oordeelde de Hoge Raad wederom dat artikel 2.1 van het pilotreglement én artikel 2.1 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven (derhalve) onverbindend zijn. In dit arrest had eiser, na verkregen uitstel van het hof Amsterdam voor het indienen van een memorie van grieven tot de rol van 13 januari 2015, op 9 januari 2015 deze memorie van grieven uitsluitend per fax naar het hof toegezonden. Het hof heeft eiser vervolgens op grond van artikel 2.1 pilotreglement niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van grieven. Tegen dit oordeel is met succes cassatie ingesteld en de Hoge Raad heeft de zaak terug verwezen naar het hof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.